Mykhailo Kuzhko
Mykhailo Kuzhko
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМНУ»
Подтвержден адрес электронной почты в домене ifp.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Хіміорезистентний туберкульоз: перспективи попередження та лікування
ММ Кужко, НМ Гульчук, МІ Линник
Український пульмонологічний журнал, 12-16, 2014
122014
Патоморфоз туберкульозу—реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування
ЮІ Фещенко, ЛД Тодоріко, ММ Кужко, МІ Гуменюк
ГУ" Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. ФГ Яновского НАМН …, 2018
62018
Бронхообструктивний синдром як актуальна проблема сучасної фтизіатрії (до питання про патогенез, діагностику, клініку, перебіг
ММ Кужко, СМ Курило, ЛМ Процик
Укр. пульмон. журнал 1, 25-29, 2000
62000
Активность метаболитов оксида азота у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких под влиянием стандартной противотуберкулезной терапии
ММ Кужко
XXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. Сборник трудов …, 2012
52012
Можливості фармакотерапії туберкульозу легень
ММ Кужко, МТ Клименко, НМ Гульчук, МІ Линник, ОВ Аврамчук, ...
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 57-64, 2012
52012
Динаміка деяких показників місцевого захисту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в поєднанні з ХОЗЛ під впливом патогенетичної терапії
ММ Кужко, АЮ Гусарова
Актуальні питання медичної науки та практики.–Запоріжжя, 17-23, 2007
52007
Kомп’ютерна денситометрія в оцінці інтенсивної фази хіміотерапії при різних способах введення протитуберкульозних препаратів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
МІ Линник, ММ Кужко, ОВ Аврамчук, ЛМ Процик
Український пульмонологічний журнал, 44-48, 2016
42016
Clinical case of using intravenous forms of anti-tuberculosis drugs to improve the treatment efficiency of tuberculosis in patients with malabsorption syndrome
M Kuzhko, D Butov, N Hulchuk, O Avramchuk, L Protsyk, Z Kuzhko
42015
Мультирезистентный туберкулез и коинфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси
ЛД Тодорико, ВИ Петренко, СБ Вольф, ММ Кужко, ИС Гельберг, ...
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 10-16, 2016
32016
Вплив стандартної протитуберкульозної терапії на імунологічні показники хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
ММ Кужко, ДО Бутов
Інфекційні хвороби, 2013
32013
Особливості синтезу і метаболізму оксиду азоту у хворих з рецидивом та вперше діагностованим туберкульозом легень під час інтенсивної фази лікування
ММ Кужко, ОС Шевченко, ДО Бутов, ТВ Сенчева, ІМ Калмикова
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 30-34, 2013
32013
Динамiка деяких показникiв мiсцевого захисту у хворих на вперше дiагностований туберкульоз егень в поєднаннi з ХОЗЛ пiд впливом патогенетичної терапiї
ММ Кужко, АЮ Гусарова
Актуальнi питання медичної науки та практики 2, 17, 2007
32007
Токсико-алергічні реакції у хворих на туберкульоз легень з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень
ММ Кужко
Астма та алергія, 88, 2006
32006
Клінічні особливості поєднаного перебігу туберкульозу легень і хронічного бронхіту
ММ Кужко, СМ Курило, ЛМ Процик
Укр. пульмон. журнал 3, 29-32, 2001
32001
Магнитофоротерапиз: в комплексном лечении больных с обструктивным бронхитом и влияние ее на иммунологическую реактивность
В Молотков, М Кужко
Пульмонология, 0
3
Effectiveness of intravenous isoniazid and ethambutol administration in patients with new smear positive drug-susceptible pulmonary tuberculosis with tuberculous …
D Butov, Y Feshchenko, M Kuzhko, M Gumenuik, Y Kateryna, ...
European Respiratory Journal 54 (suppl 63), 2019
22019
Efficacy and safety of intravenous chemotherapy during intensive treatment phase in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis
D Butov, Y Feshchenko, M Kuzhko, M Gumeniuk, T Butova
Advances in respiratory medicine 86 (4), 159-167, 2018
22018
Современные аспекты проблемы туберкулеза в отдельно взятых регионах Украины и Республики Беларусь
ЛД Тодорико, СБ Вольф, ММ Кужко, ИС Гельберг, ЕН Алексо, ...
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2016
22016
Ефективність застосування моксифлоксацину в інтенсивну фазу протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
ММ Кужко, ЛМ Процик, НМ Гульчук, ОВ Аврамчук, ЛІ Гречаник
Інфекційні хвороби, 2015
22015
Зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих з рецидивом туберкульозу легень на тлі стандартної протитуберкульозної хіміотерапії
ММ Кужко, ДО Бутов, ІМ Кузнєцова
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 92-96, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20