Подписаться
Тамара Віценя
Тамара Віценя
Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив розміру експлантів та фітогормонального складу живильного середовища на відновлення меристем часнику після кріоконсервування методом вітрифікації
ТІ Віценя, ТВ Івченко, НО Шевченко, ТФ Стрибуль
Проблемы криобиологии и криомедицины, 3, 2015
22015
Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка
ТВ Івченко, ТІ Віценя, ОВ Сергієнко
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
12016
Effect of Explant's Size and Phytohormonal Composition of Nutritive Medium on Post-Vitrification Recovery of Garlic Meristems
TI Vitsenia, TV Ivchenko, NO Shevchenko, TF Stribul
Problems of Cryobiology and Cryomedicine 25 (1), 3-12, 2015
12015
Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro
Т Івченко, О Хареба, Н Баштан, Г Мозговська, Т Віценя
Вісник аграрної науки 97 (2), 54-60, 2019
2019
Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Шевченко, НО Баштан, СІ Корнієнко
Проблемы криобиологии и криомедицины, 110–120-110–120, 2017
2017
THE USAGE OF CELL TECHNOLOGI IN VITRO FOR THE CREATION OF CUCUMBER SOURCE MATERIAL WITH RESISTANCE TO FUSARIUM (FUZARIUM OXYSPORUM)
ТВ ІВЧЕНКО, ТІ ВІЦЕНЯ, ОВ СЕРГІЄНКО
Наукові доповіді НУБіП України, 9-9, 2016
2016
Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища
ТВ Івченко, НО Баштан, ТІ Віценя, ТМ Мірошніченко, ГВ Мозговська, ...
Вісник аграрної науки: Науково-теоретичний журнал НААН України, 34-38, 2014
2014
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ IN VITRО ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И ДЕПОНИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ТОМАТА И ЧЕСНОКА
ТВ Ивченко, ОН Шабетя, ТИ Виценя, ТН Мирошниченко
Инновации в АПК: проблемы и перспективы, 69-74, 2014
2014
Вплив фільтрату культуральної рідини Аlternaria Radicina на індукцію калюсу та регенерацію рослин моркви у культурі in vitro
ТІ Віценя, ОФ Сергієнко
Овочівництво і баштанництво, 76-83, 2012
2012
Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Баштан
Овочівництво і баштанництво, 12-18, 2011
2011
Біотехнологічні аспекти середньотривалого зберігання колекцій часнику
ТІ Віценя
Овочівництво і баштанництво, 408-417, 2010
2010
Зависимость жизнеспособности меристем чеснока от условий криоконсервирования
ТФ Стрибуль, ТВ Ивченко, ТИ Виценя, НА Шевченко, ЮС Лысак
Проблемы криобиологии, 241-241, 2008
2008
Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка
TV Ivchenko, TI Vitsenya, OV Sergienko
Наукові доповіді НУБіП України, 0
КРІОЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ЧАСНИКУ
ТІ Віценя, ТВ Івченко, ТФ Стрибуль, НО Шевченко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14