Римма Туренко
Римма Туренко
старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні особливості уявлення про жадібність та жадібну людину
СГ Яновська, РЛ Туренко, РА Лютенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
42016
Отношение к деньгам у студентов, обучающихся в Украине
СГ Яновская, РЛ Туренко, Л Гао
42011
Психологічні особливості лідерів студентського самоврядування
СГ Яновська, РЛ Туренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
FROM CURATORING TO TUTOR: FEATURES OF STUDENTS’IMAGINATION
СГ Яновська, РЛ Туренко, ЛО Базилевська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
До проблеми вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (на прикладі німецької мови)
ЮО Гуляєва, РЛ Туренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
THE EXPERIENCE OF OWN CHOICE AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENT SELF-GOVERN-MENT LEADERS
СГ Яновська, РЛ Туренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
FEATURES OF IDEA ABOUT PERSONS WITH DISABILITIES IN YOUTH WITH DIFFERENT LEVELS OF SOMATIC HEALTH
СГ Яновська, РЛ Туренко, ЮО Гуляєва
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
Конструювання методики дослідження семантичного простору поняття «жадібність»
СГ Яновська, РЛ Туренко, РА Лютенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
The relationship of values and ideas of student success
РЛ Туренко
2016
Психологічні особливості лідерів студентського самоврядування
РЛ Туренко
2016
Features of Ukrainian Cartoons as Means of Charity Installation Formation (on the Example of Animated Series «Kotyhoroshko»)
РЛ Туренко
2016
FEATURES OF YOUNGER PUPILS’IDEA OF RICH AND POOR PEOPLE
РЛ Туренко
2016
Психологічні особливості уявлення про жадібність та жадібну людину
РЛ Туренко
2016
Psychological characteristics of danger perception in students
РЛ Туренко
2016
Psychological Characterics of Expert Adaptation to Work Abroad
РЛ Туренко
2016
Психологічні особливості особистості старшокласників з суб’єктивно різними рівнями академічної доброчесності
СГ Яновська, РЛ Туренко, ЮО Шаповал
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
2016
Феномен довіри між суб’єктами освітнього процесу у ВНЗ
СГ Яновська, РЛ Туренко, ЮЕ Яновська
Проблеми сучасної освіти, 2015
2015
Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій та уявлення про успіх студентів
СГ Яновська, РЛ Туренко, НС Білоус, СМ Лаврук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Features of Ukrainian Cartoons As Means of Charity Installation Formation (on The Example of Animated Series Kotyhoroshko)
SG Ianovska, RL Turenko, JE Ianovska, VK Manayenkova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Психологічні особливості уявлень про небезпеку у студентської молоді
СГ Яновська, РЛ Туренко, ЄО Філоненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20