Follow
Тетяна Шарова, Тетяна Михайлівна (ТМ Шарова / TM Sharova / Тетяна Шарова / Шарова Тетяна)
Тетяна Шарова, Тетяна Михайлівна (ТМ Шарова / TM Sharova / Тетяна Шарова / Шарова Тетяна)
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Verified email at imzo.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи
С Шаров, Т Шарова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
45*2017
Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів
ОМ Павленко, СВ Шаров, ЛЮ Москальова, ТМ Шарова, АС Коваленко
Інженерні та освітні технології 7 (3), 106-121, 2019
41*2019
Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології
ТМ Шарова, СВ Шаров
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 255-261, 2019
40*2019
Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця
ТМ Шарова, СВ Шаров
Молодий вчений 9 (61.1), 137-140, 2018
392018
Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб.–[2-ге видання доп. і перероб.]/СВ Шаров, ТМ Шарова/[передмова проф …
СВ Шаров
Харків: Федорко, 2014
372014
Видатні особистості української словесності
ТМ Шарова, СВ Шаров, АМ Солоненко
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
362018
Літературний процес 20-х років ХХ століття і механізми формування політичного дискурсу
ТМ Шарова
European Applied Sciences, 28-30, 2018
342018
Blended learning: modern educational trend in Ukraine
S Sharov, H Hladkykh, T Sharova
СумДПу, 2021
30*2021
Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів
ТМ Шарова, СВ Шаров, ОВ Бородихіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 1 …, 2017
292017
Художній простір на тему інклюзії як засіб соціалізації в суспільстві
СВ Шаров, ТМ Шарова
Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук …, 2019
282019
Історія української літератури 40–60 рр
ТМ Шарова, СВ Шаров
XIX ст. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс, 2018
272018
Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури
ТМ Шарова, СВ Шаров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
262015
100% успіху: життєві орієнтири
ТМ Шарова, АВ Землянська, СВ Шаров
ФОП Однорог ТВ, 2019
232019
Художня література як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями
ТМ Шарова
Літні наукові підсумки 2019 року: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет …, 2019
222019
Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література
ТМ Шарова, АВ Землянська, СВ Шаров
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2019
222019
САМОБУТНІСТЬ ТА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20-30–х РР. ХХ СТ.
T Sharova, T Posadna
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
212018
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт
Т Шарова, С Шаров
Молодь і ринок, 33-38, 2018
212018
Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика
ТМ Шарова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія, 124-132, 2014
212014
The Impact of Social Networks on the Development of Students' Social Competence.
S Sharov, M Vorovka, T Sharova, A Zemlianska
International Journal of Engineering Pedagogy 11 (3), 2021
202021
Жіноча проза: теоретичні засади визначення та класифікація
ТМ Шарова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Карабіна, 3, 2006
202006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20