Масікевич Юрій Григорович
Масікевич Юрій Григорович
професор кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
152005
Основні складові механізму реалізації стратегії Карпатської конвенції на Буковині
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 2012
142012
та ін. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник
ЛЛ Товажнянський, ЮГ Масікевич, ВД Солодкий
Харків: НТУ „ХПІ, 2002
102002
Research of microbiological indicators of quality of surface waters of natural environmental territories of the Danube basin
YM An. Masikevych, M. Kolotylo, V.Yaremchuk
EURIKA: Physics and Engineering, 3-11, 2018
8*2018
Методологічні підходи до оцінки атмосферних опадів як чинника формування екологічного ризику
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5, 76, 2012
52012
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
42015
Заповідна справа: Навч. посібник–Х
ЛЛ Товажнянський, ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВП Шапорев, ...
НТУ «ХПІ, 2002
42002
Ультраструктура хлоропластов мезофилла и обкладки гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных форм
ЮГ Масикевич, ПА Орлов, ВН Решетников, ОА Крылов, МН Масный, ...
Докл. АН Беларуси 37 (6), 59-61, 1993
41993
Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста
МЮГ Герецун Г.М., Гольонко Р.А.
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 66-69, 2019
32019
Науково–методичні аспекти екологічної безпеки природоохоронних територій
А Масікевич, М Колотило, В Яремчук, Ю Масікевич
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
32018
Ефективність технічних споруд волокнистого носія «Вія» для очистки поверхневих вод заповідних та антропогенно-навантажених ділянок річкової мережі Покутсько-Буковинських Карпат
МЮГ Масікевич А.Ю., Колотило М.П., Яремчук В.М.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, 173-178, 2018
32018
Мікробіологічна активність ґрунтів як елемент екологічної безпеки територій природно-заповідного фонду
АЮ Масікевич, МП Колотило, ВМ Яремчук
Екологічна безпека, 32-37, 2018
32018
Оцінювання рівня екологічної небезпеки міського середовища, спричиненої техногенною трансформацією атмосферних опадів
ГМ Герецун, АЮ Масікевич
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
32017
Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Екологічна безпека, 40-43, 2013
32013
Використання масообмінного контактного елементу для очищення газових викидів в вугільній промисловості
ІВ Пітак, АЮ Масікевич, ВФ Моїсеєв
НТУ" ХПІ", 2011
32011
та ін. Методичні аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області Ґ/Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський
Матеріали ІЧ Міжнародної наукової конференції (мЧернівці, 5-6 травня 2005 р …, 2005
32005
Молекулярно-биологические аспекты―хлоропластного‖ гетерозиса у кукурузы
СС Костышин
Молекулярная генетика и биофизика, 99-104, 1984
31984
Atmospheric protection as a composition of environmental safety of the region
YVM Masikevych А. Yu., Heretsun Н. M., Masikevych Yu. G., Kolotylo M. P.
East European Science Journal, 30-34, 2018
22018
Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як показник екологічної безпеки регіону
ЮГ Масікевич, АЮ Масікевич
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 104-108, 2014
22014
Нові підходи до моніторингу довкілля буковинських Карпат
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20