Follow
Масікевич Юрій Григорович
Масікевич Юрій Григорович
професор кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
162005
та ін. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник
ЛЛ Товажнянський, ЮГ Масікевич, ВД Солодкий
Харків: НТУ „ХПІ, 2002
132002
Research of microbiological indicators of quality of surface waters of natural environmental territories of the Danube basin
YM An. Masikevych, M. Kolotylo, V.Yaremchuk
EURIKA: Physics and Engineering, 3-11, 2018
12*2018
Основні складові механізму реалізації стратегії Карпатської конвенції на Буковині
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 19-21, 2012
122012
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
92015
Wood wastes utilization of the Pokutsko-Bukovinian Carpathians in the result of introduction of improved production technology of fuel briquettes
YM Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat
Environmental Problems 4 (1), 24-31, 2019
7*2019
Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси в ландшафті Дністровськогоканйьону
Б Рідуш
Рута, 2007
72007
Заповідна справа: підручник
ВД Солодкий, ЛЛ Товажнянський, ЮГ Масікевич, МВ Білокінь, ...
Чернівці: Зелена Буковина, 2005
72005
Заповідна справа: Навч. посібник
ЛЛ Товажнянський, ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВП Шапорев, ...
Харків: НТУ" ХПІ, 2002
72002
Геоінформаційні технології в екології
ІВ Пітак, АА Негадайлов, ЮГ Масікевич, ЛД Пляцук, ВП Шапорев, ...
Чернівці, 2012
6*2012
Загальна гідрологія
ЮС Ющенко, ГІ Гринь, ЮГ Масікевич
Чернівці: Зелена Букови на, 2005
62005
Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста
МЮГ Герецун Г.М., Гольонко Р.А.
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 66-69, 2019
52019
Методологічні підходи до оцінки атмосферних опадів як чинника формування екологічного ризику
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5, 76, 2012
52012
Захист екологічних прав громадян
ОК Черновський, РА Гольонко, МК Черкашина, ЮГ Масікевич
Науковий вісник Чернівецького університету, 101-108, 2011
52011
Схема екомережі Українських Карпат (національний рівень)
В Брусак, А Безусько, Ю Возний, Л Фельбаба-Клушина, Ю Масікевич, ...
Брусак, А. Безусько, Ю. Возний, Ю. Зінько, Л. Фельбаба-Клушина, Ю …, 2006
52006
Кислотный гидролиз белковых веществ биомассы промышленных микроорганизмов. 3. Кинетика кислотной экстракции белковых веществ из клеток дрожжей и бактерий
ИА Крылов, АА Красноштанова, МН Манаков
Биотехнология, 50-55, 1996
51996
Ультраструктура хлоропластов мезофилла и обкладки гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных форм
ЮГ Масикевич, ПА Орлов, ВН Решетников, ОА Крылов, МН Масный, ...
Докл. АН Беларуси 37 (6), 59-61, 1993
51993
Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Екологічна безпека, 40-43, 2013
42013
Прояв гетерозису в рослин на різних рівнях організації фотосинтетичного апарату хлоропластів
ЮГ Масікевич
Физиология и биохимия культ. растений 39 (2), 95-104, 2007
42007
Особливості адміністративно-правового статусу спеціалізованої антикорупційної прокуратури
ДО Іщук
Прикарпатський юридичний вісник, 88-91, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20