Подписаться
Масікевич Юрій Григорович
Масікевич Юрій Григорович
професор кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
152005
Основні складові механізму реалізації стратегії Карпатської конвенції на Буковині
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 19-21, 2012
122012
Research of microbiological indicators of quality of surface waters of natural environmental territories of the Danube basin
YM An. Masikevych, M. Kolotylo, V.Yaremchuk
EURIKA: Physics and Engineering, 3-11, 2018
10*2018
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
92015
Wood wastes utilization of the Pokutsko-Bukovinian Carpathians in the result of introduction of improved production technology of fuel briquettes
YM Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat
Environmental Problems 4 (1), 24-31, 2019
7*2019
Заповідна справа: підручник
ВД Солодкий, ЛЛ Товажнянський, ЮГ Масікевич, МВ Білокінь, ...
Чернівці: Зелена Буковина, 2005
72005
Заповідна справа: Навч. посібник
ЛЛ Товажнянський, ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВП Шапорев, ...
Харків: НТУ" ХПІ, 2002
72002
Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси в ландшафті Дністровськогоканйьону
Б Рідуш
Рута, 2007
62007
Загальна гідрологія
ЮС Ющенко, ГІ Гринь, ЮГ Масікевич
Чернівці: Зелена Букови на, 2005
62005
Методологічні підходи до оцінки атмосферних опадів як чинника формування екологічного ризику
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5, 76, 2012
52012
Захист екологічних прав громадян
ОК Черновський, РА Гольонко, МК Черкашина, ЮГ Масікевич
Науковий вісник Чернівецького університету, 101-108, 2011
52011
Кислотный гидролиз белковых веществ биомассы промышленных микроорганизмов. 3. Кинетика кислотной экстракции белковых веществ из клеток дрожжей и бактерий
ИА Крылов, АА Красноштанова, МН Манаков
Биотехнология, 50-55, 1996
51996
Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста
МЮГ Герецун Г.М., Гольонко Р.А.
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 66-69, 2019
42019
Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Екологічна безпека, 40-43, 2013
42013
Прояв гетерозису в рослин на різних рівнях організації фотосинтетичного апарату хлоропластів
ЮГ Масікевич
Физиология и биохимия культ. растений 39 (2), 95-104, 2007
42007
Ультраструктура хлоропластов мезофилла и обкладки гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных форм
ЮГ Масикевич, ПА Орлов, ВН Решетников, ОА Крылов, МН Масный, ...
Докл. АН Беларуси 37 (6), 59-61, 1993
41993
Особливості адміністративно-правового статусу спеціалізованої антикорупційної прокуратури
ДО Іщук
Прикарпатський юридичний вісник, 88-91, 2020
32020
Ефективність технічних споруд волокнистого носія «Вія» для очистки поверхневих вод заповідних та антропогенно-навантажених ділянок річкової мережі Покутсько-Буковинських Карпат
МЮГ Масікевич А.Ю., Колотило М.П., Яремчук В.М.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, 173-178, 2018
32018
Мікробіологічна активність ґрунтів як елемент екологічної безпеки територій природно-заповідного фонду
АЮ Масікевич, МП Колотило, ВМ Яремчук
Екологічна безпека, 32-37, 2018
32018
Науковометодичні аспекти екологічної безпеки природоохоронних територій.«
А Масікевич, М Колотило, В Яремчук, Ю Масікевич
Сталий розвиток–стан та перспективи»: матеріали Міжнародного наукового …, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20