Масікевич Юрій Григорович
Масікевич Юрій Григорович
професор кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
142005
Основні складові механізму реалізації стратегії Карпатської конвенції на Буковині
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12), 19-21, 2012
132012
та ін. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник
ЛЛ Товажнянський, ЮГ Масікевич, ВД Солодкий
Харків: НТУ „ХПІ, 2002
92002
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
52015
Заповідна справа: Навч. посібник–Х
ЛЛ Товажнянський, ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВП Шапорев, ...
НТУ «ХПІ, 2002
52002
Методологічні підходи до оцінки атмосферних опадів як чинника формування екологічного ризику
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5, 76, 2012
42012
Кислотный гидролиз белковых веществ биомассы промышленных микроорганизмов. 3. Кинетика кислотной экстракции белковых веществ из клеток дрожжей и бактерий
ИА Крылов, АА Красноштанова, МН Манаков
Биотехнология, 50-55, 1996
41996
Ультраструктура хлоропластов мезофилла и обкладки гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных форм
ЮГ Масикевич, ПА Орлов, ВН Решетников, ОА Крылов, МН Масный, ...
Докл. АН Беларуси 37 (6), 59-61, 1993
41993
Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста
МЮГ Герецун Г.М., Гольонко Р.А.
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 66-69, 2019
32019
Research of microbiological indicators of quality of surface waters of natural environmental territories of the Danube basin
YM An. Masikevych, M. Kolotylo, V.Yaremchuk
EURIKA: Physics and Engineering, 3-11, 2018
3*2018
Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Екологічна безпека, 40-43, 2013
32013
Використання масообмінного контактного елементу для очищення газових викидів в вугільній промисловості
ІВ Пітак, АЮ Масікевич, ВФ Моїсеєв
НТУ" ХПІ", 2011
32011
та ін. Методичні аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області Ґ/Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський
Матеріали ІЧ Міжнародної наукової конференції (мЧернівці, 5-6 травня 2005 р …, 2005
32005
Молекулярно-биологические аспекты―хлоропластного‖ гетерозиса у кукурузы
СС Костышин
Молекулярная генетика и биофизика, 99-104, 1984
31984
Atmospheric protection as a composition of environmental safety of the region
YVM Masikevych А. Yu., Heretsun Н. M., Masikevych Yu. G., Kolotylo M. P.
East European Science Journal, 30-34, 2018
22018
Оцінювання рівня екологічної небезпеки міського середовища, спричиненої техногенною трансформацією атмосферних опадів
ГМ Герецун, АЮ Масікевич
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
22017
Нові підходи до моніторингу довкілля буковинських Карпат
ВД Солодкий, ЮГ Масікевич, ВФ Моісеєв, ІВ Пітак
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2012
22012
Кислотність атмосферних опадів як складова екологічної безпеки урбанізованих територій
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 22-24, 2011
22011
Показник рН як критерій екологічної безпеки атмосферних опадів
ГМ Герецун, ЮГ Масікевич
Редакційна колегія, 71, 2011
22011
Екологічний паспорт Чернівецької області
Рибак І. П., Солодкий В. Д., Масікевич Ю. Г.
Чернівці: Зелена Буковина, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20