Ткаченко Тарас Васильович
Ткаченко Тарас Васильович
Lviv State University of Life Safety або Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців БЖД при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки
ТВ Ткаченко
Молодь і ринок., С.123-128, 2009
60*2009
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навчальний посібник для студентів, викладачів
МЮ Кадемія, ЛС Євсюкова, ТВ Ткаченко
Львів: СПОЛОМ, 2011
552011
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій
МЮ Кадемія, ТВ Ткаченко, ЛС Євсюкова
Львів "Сполом", 2011
552011
Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту
Т Ткаченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
282007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів МНС України
ТВ Ткаченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2007
25*2007
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
242008
Інформаційні системи для сучасних бізнесаналітиків: монографія–К
ЛА Тимашова, ЛА Бондар, ВА Лещенко, ТВ Ткаченко, АГ Кондиріна
Вид. Академії праці і соціальних відносин, 2005
122005
Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності курсантів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко
Львів : Вид-во СПОЛОМ,, 2009
62009
Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу
ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів, "Сполом", 2008
62008
Iнформацiйнi системи для сучасних бiзнес-аналiтикiв
ЛА Тимашова, ЛА Бондар, ВА Лещенко, ТВ Ткаченко, АГ Кондирiна
62005
Iнновацiйнi технологiї навчання: словник-глосарiй: навчальний посiбник для студентiв, викладачiв
МЮ Кадемiя, ЛС Евсюкова, ТВ Ткаченко
52011
Робота в інформаційному освітньому середовищі ЛДУБЖД
ТВ Ткаченко
Вища освіта України, С.586-593, 2008
52008
Використання сучасних інформаційних технологій, наочності та технічних засобів навчання в навчальному процесі
ТВ Ткаченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
42008
Дослідження областей ефективного застосування 3d-інтерактивних технологій в проектах підготовки рятувальників
ОВ Придатко, ТВ Ткаченко, АГ Ренкас
Вісник ЛДУБЖД: Зб. наук. праць. Львів: ЛДУ БЖД, 2016, 2016
32016
Формування професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій
ЮМ Буровицька
Наукові праці. Педагогіка 291 (279), 2017
22017
Англійська мова для рятувальників. Частина 1.
Вовчаста, Дідух, Іванів, Ткаченко
ЛДУБЖД 1, 128 с., 2011
2*2011
Створення та застосування електроннних підручників та електроннних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців у ВНЗ МНС України
ТВ Ткаченко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2011
22011
Використання інтерактивних навчальних ресурсів у підготовці фахівців
ТВ Ткаченко
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2008
22008
Новая методика исследования транспорта протонов в органических ионообменных мембранах
ТВ Ткаченко, ВА Бортышевский, ВГ Моторный
Інститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН України, 2003
22003
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
СІ Слободяник, ТВ Ткаченко
Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності 2, 341-343, 2017
1*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20