Ткаченко Тарас Васильович
Ткаченко Тарас Васильович
Lviv State University of Life Safety або Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців БЖД при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки
ТВ Ткаченко
Молодь і ринок., С.123-128, 2009
562009
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навчальний посібник для студентів, викладачів
МЮ Кадемія, ЛС Євсюкова, ТВ Ткаченко
Львів: Сполом, 2011
522011
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій
МЮ Кадемія, ТВ Ткаченко, ЛС Євсюкова
Львів "Сполом", 2011
522011
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів МНС України
ТВ Ткаченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2007
23*2007
Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту
Т Ткаченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
222007
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
202008
Усыновление по российскому семейному праву
ТВ Ткаченко
Автореф. дисс… канд. юр, 1999
151999
Інформаційні системи для сучасних бізнесаналітиків: монографія–К
ЛА Тимашова, ЛА Бондар, ВА Лещенко, ТВ Ткаченко, АГ Кондиріна
Вид. Академії праці і соціальних відносин, 2005
112005
Громадська та благодійна діяльність ГП Галагана
ТВ Ткаченко
НАН України. Ін-т історії України, 2003
112003
Теоретико-методичні основи формування вокально-звукової культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки
ТВ Ткаченко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Застосування препарату Ентеросгель у комплексній терапії пацієнтів із гострими вірусними гепатитами із супутнім дисбактеріозом кишечника
ЛВ Мороз, ІГ Палій, ТВ Ткаченко
102008
Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності курсантів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко
Львів : Вид-во СПОЛОМ,, 2009
62009
Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу
ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів, "Сполом", 2008
62008
Особливості управління закладами санаторно-курортної сфери
Т Ткаченко, С Костін
Вісник Львів університету.–Львів.–2008.–Вип 24, 121-127, 2008
52008
Використання земель сільськогосподарського призначення Кіровоградської області та їх родючість
СЛ Синицький, ОГ Хитрук, ЮА Мамчур, ТВ Ткаченко, ЛІ Павленко, ...
Наукові праці.–Миколаїв 81, 2008
52008
Iнформацiйнi системи для сучасних бiзнес-аналiтикiв: монографiя
ЛА Тимашова, ЛА Бондар, ВА Лещенко, ТВ Ткаченко, АГ Кондирiна
52005
Робота в інформаційному освітньому середовищі ЛДУБЖД
ТВ Ткаченко
Вища освіта України, С.586-593, 2008
42008
Використання сучасних інформаційних технологій, наочності та технічних засобів навчання в навчальному процесі
ТВ Ткаченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
42008
Дослідження областей ефективного застосування 3d-інтерактивних технологій в проектах підготовки рятувальників
ОВ Придатко, ТВ Ткаченко, АГ Ренкас
Вісник ЛДУБЖД: Зб. наук. праць. Львів: ЛДУ БЖД, 2016, 2016
32016
Iнновацiйнi технологiї навчання: словник-глосарiй: навчальний посiбник для студентiв, викладачiв
МЮ Кадемiя, ЛС Евсюкова, ТВ Ткаченко
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20