Рзаєв Дмитро Олександрович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання
ДО Рзаєв, ДА Рзаев, СЛ Рзаєва, СЛ Рзаева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
102015
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Проектування та моделювання діяльності системи освіти
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2011
22011
Інформаційні технології в проектуванні науково-дослідної діяльності системи післядипломної дистанційної освіти
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
Одеська державна академія будівництва та архітектури Свідоцтво ДК№ 4515 від …, 2017
12017
Особливості розробки моделі системи захисту інформації
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016
12016
Переваги та недоліки електронної освіти
ДО Рзаєв, ДА Рзаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства
ВІ Чубаєвський, С Рзаєва, Р Дмитро
Технічні науки та технології: науковий журнал, 2019
2019
Метoди рoзрoбки та захисту автoматизoванoї системи управління oбліку успішнoсті студентів
ДО Рзаєв, ДА Рзаев, СЛ Рзаєва
Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
Моделювання та аналіз програмного забезпечення фінансової рівноваги підприємства
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
2018
Моделювання програмного забезпечення для аналізу фінансового стану підприємства
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
2018
Застосування системи імітаційного моделювання для підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
2018
Прийняття управлінських рішень за допомогою системи штучного інтелекту
ДО Рзаєв, ДА Рзаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Модель прогнозування оптимального управління інвестиційним портфелем
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
2017
Узагальнена методика імітаційного моделювання робочих моделей мобільного зв’язку
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
Київ: ТОВ НВП" Інтерсервіс", 2016
2016
Компетентність студента як показник психологічної готовності до професійної діяльності
ДО Рзаєв, ДА Рзаев, СЛ Рзаєва
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Сучасний освітній менеджмент: формування експертних оцінок у методиках прийняття управлінських рішень
СЛ Рзаєва, ДО Рзаєв
ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія …, 2016
2016
Моделювання фінансового аналізу діяльності підприємства
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
2015
Перспективи розвитку інформаційної політики в Україні
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Тернопільський національний економічний університет, 2015
2015
Моделювання прибутку підприємства за рахунок витрат та основних засобів
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаси: Брама-Україна, 2014
2014
Моделювання основних фондів підприємства та їх управління
ДО Рзаєв, СЛ Рзаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20