Larysa Dudikova Лариса Дудікова
Larysa Dudikova Лариса Дудікова
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Verified email at vnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів
ЛВ Дудікова, ЛВ Дудикова
Вінниця, 2011
462011
Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів
ЛВ Дудікова
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій…, 2012
212012
Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій…, 2009
112009
Педагогічні умови підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Збірник наукових праць Педагогічні науки, 289-293, 2009
72009
Аналіз стану готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2009
62009
Підготовка майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені…, 0
6
Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації навчального процесу
ЛВ Дудікова
Педагогічний альманах, 126-130, 2012
52012
Критерії, показники та рівні готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах…, 2009
52009
Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04
ЛВ Дудікова
Хмельницький, 2018
42018
Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх лікарів в умовах глобалізації
ЛВ Дудікова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2012
42012
Критерії, показники та рівні сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів. Virtus: scientific journal/Ed
ЛВ Дудікова
Chief MA Zhurba, 119-123, 2018
32018
Обґрунтування методико-технологічних засад концепції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах
ЛВ Дудікова
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія…, 2018
32018
Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам медичних закладів вищої освіти щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів
Л Дудікова
Молодь і ринок, 55-61, 2018
22018
Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ОВ Діденко, ЛВ Дудікова
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
22010
Концептуальні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних університетах
ЛВ Дудікова
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби…, 2018
12018
Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх лікарів професійно-етичної компетентності в медичних університетах
Л Дудікова
12018
Обґрунтування педагогічних умов формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти на пізнавально-пошуковому етапі
ЛВ Дудікова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО…, 2018
12018
Професійно-етична компетентність майбутніх лікарів як предмет сучасних вітчизняних досліджень
ЛВ Дудікова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (41), 44-57, 2017
12017
Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі
ЛВ Дудікова, ОВ Діденко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 31, 2017
12017
Педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти на базовому етапі підготовки
ЛВ Дудікова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах…, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20