Труханська Олена Олександрівна / Труханская Е.А. / Trukhanska Olena / Truhanska O / Truchanska О
Труханська Олена Олександрівна / Труханская Е.А. / Trukhanska Olena / Truhanska O / Truchanska О
Вінницький національний аграрний унііверситет / Vinnitsia National Agrarian University
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry.
EB Aliev, VM Bandura, VM Pryshliak, VM Yaropud, OO Trukhanska
INMATEH-Agricultural Engineering 54 (1), 95-104, 2018
172018
Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics
D Borysiuk, A Spirin, O Trukhanska, L Shvets, V Zelinskyy
ТЕKA. Commission of motorization and energetics in agriculture.–Lublin…, 2017
22017
Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека
ОО Труханська, ІЄ Кравченко, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2012
22012
Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів
ОО Труханська, ЛП Середа, ІЄ Кравченко, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2011
22011
Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі
БІ Котов, ОО Труханська, ОД Курганський
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 94 - 98, 2017
12017
Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи
ОО Труханська, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2012
12012
Research of a contact impact of a root crop with a screw auger
V Baranovsky, O Truchanska, M Pankiv, V Bandura
Research in Agricultural Engineering 66 (1), 33-42, 2020
2020
Технічний сервіс в АПК. Том І.
ЛВ Швець, ЮБ Паладійчук, ОО Труханська
2019
Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету…
ВМ Бандура, ВМ Яропуд, ЮІ Журенко, ОО Труханська, ОВ Холодюк, ...
сільськогосподарські машини, експлуатація машин і обладнання, 2019
2019
Універсальна машина для обрізки дерев (Пат. на корисну модель№ 121770)
ЛВ Швець, ОО Труханська
Пат. 121770 UA, МПК A01G 23/08.-№ u 2017 07392; заявл. 12.07. 2017; опубл…, 2019
2019
Технічний сервіс в АПК: навчальний посібник
ЛВ Швець, ЮБ Паладійчук, ОО Труханська
Вінницький національний аграрний університет 1, 647, 2019
2019
РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL З АКТИВНИМИ ФРЕЗЕРНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
L Sereda, E Trukhanska, L Shvets
Всеукраїнський науково -технічний журнал "Вібрації в техніці та технологіях…, 2019
2019
Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств
Л Середа, Л Швець, О Труханська
Всеукраїнський науково – технічний журнал Техніка, енергетика…, 2019
2019
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітній ступінь магістр спеціальність 208 агроінженерія
ДГ Середа, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ОО Труханська, ОВ Холодюк, ...
2018
Механізація лісогосподарських робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 205 лісове господарство освітньо…
РВ Будяк, ЛВ Швець, ОО Труханська
2018
Technological interaction of the roots with the screw surface of the сleaning system
О Труханська, O Trukhanska
Вібрації в техніці та технологіях, 64-69., 2018
2018
Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки
О Труханська
Всеукраїнський науково – технічний журнал Техніка, енергетика…, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ЄДНОСТІ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
АВ Спірін, ОО Труханська
Збірник статей і тез. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної…, 2018
2018
Універсальна машина для обрізки дерев
ЛВ Швець, ОО Труханська
AU Patent № 121,770, 2017
2017
Ефективність використання широкозахватних агрегатів при вирощуванні високорослих культур
ОО Труханська, ЛВ Швець
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20