Труханська Олена Олександрівна / Труханская Е.А. / Trukhanska Olena / Truhanska O / Truchanska О
Труханська Олена Олександрівна / Труханская Е.А. / Trukhanska Olena / Truhanska O / Truchanska О
Вінницький національний аграрний унііверситет / Vinnitsia National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry.
EB Aliev, VM Bandura, VM Pryshliak, VM Yaropud, OO Trukhanska
INMATEH-Agricultural Engineering 54 (1), 95-104, 2018
342018
Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics
A Spirin, D Borysiuk, O Truhanska, L Shvets, V Zelinskyy
TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture.-2017.-Vol …, 2017
22017
Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека
ОО Труханська, ІЄ Кравченко, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
22012
Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів
ОО Труханська, ЛП Середа, ІЄ Кравченко, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2011
22011
Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі
БІ Котов, ОО Труханська, ОД Курганський
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 94 - 98, 2017
12017
Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи
ОО Труханська, ВМ Барановський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
12012
Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 …
ОВ Холодюк, ОО Труханська
Конкурентоспроможність технологій і машин, 2020
2020
Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 …
АВ Грицун, ОО Труханська
2020
Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 …
ЛВ Швець, ОО Труханська
Затверджена на засіданні навчально-методичної комісії Вінницького …, 2020
2020
Research of a contact impact of a root crop with a screw auger
V Baranovsky, O Truchanska, M Pankiv, V Bandura
Research in Agricultural Engineering 66 (1), 33-42, 2020
2020
Прогресивні моделі відновлення деталей
ОО Труханська
ХНТУСГ, 2020
2020
Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20–Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208–«Агроінженерія»
ВМ Бандура, ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ...
2019
Технічний сервіс в АПК. Том І.
ЛВ Швець, ЮБ Паладійчук, ОО Труханська
2019
Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету …
ВМ Бандура, ВМ Яропуд, ЮІ Журенко, ОО Труханська, ОВ Холодюк, ...
сільськогосподарські машини, експлуатація машин і обладнання, 2019
2019
Універсальна машина для обрізки дерев (Пат. на корисну модель№ 121770)
ЛВ Швець, ОО Труханська
Пат. 121770 UA, МПК A01G 23/08.-№ u 2017 07392; заявл. 12.07. 2017; опубл …, 2019
2019
Технічний сервіс в АПК: навчальний посібник
ЛВ Швець, ЮБ Паладійчук, ОО Труханська
Вінницький національний аграрний університет 1, 647, 2019
2019
РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL З АКТИВНИМИ ФРЕЗЕРНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
L Sereda, E Trukhanska, L Shvets
Всеукраїнський науково -технічний журнал "Вібрації в техніці та технологіях …, 2019
2019
Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств
Л Середа, Л Швець, О Труханська
Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика …, 2019
2019
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітній ступінь «магістр» спеціальність 208 «агроінженерія»
ДГ Середа, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ОО Труханська, ОВ Холодюк, ...
2018
Механізація лісогосподарських робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 205 «лісове господарство» освітньо …
РВ Будяк, ЛВ Швець, ОО Труханська
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20