Подписаться
Kolinko Marina / Колінько Марина
Kolinko Marina / Колінько Марина
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Polemological paradigm of hybrid war research
D Roman, K Hryhorii, D Vera, K Maryna
Философия и космология 19, 97-109, 2017
242017
Міжкультурна комунікація: топологічний вимір : монографія
МВ Колінько
Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019
8*2019
Nomadism as a way of being of the immigrants and internally displaced persons
K Marina
EUREKA: Social and Humanities, 56-62, 2019
8*2019
Вплив культурних контекстів на міжкультурну комунікацію
М Колінько
Сумський державний університет, 2018
62018
Розвідки культурного порубіжжя: border, boundary, frontier studies
М Колінько
Схід, 91-95, 2017
62017
Intercultural Communication: from Distinction to Inclusion
K Marina
Intercultural Сommunication, 189-212, 2019
5*2019
Дискурс–аналіз у дослідженні міжкультурної комунікації
МВ Колінько
Гілея: науковий вісник, 69-72, 2019
42019
Міжкультурна комунікація: від розрізнення до включення
M Kolinko
Intercultural Communication 1 (6), 189-212, 2019
42019
Гетеротопічний характер віртуальної комунікації
М Колінько
Сумський державний університет, 2019
32019
Топос як поняття соціальної топології
МВ Колінько
Мультиверсум. Філософський альманах, 32-44, 2019
3*2019
Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля
ЮЮ Бездверний, МВ Колінько
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
32010
Культурное признание как стратегия мультикультурного общества
МВ Колинько
Ноосфера і цивілізація, 135–140, 2006
32006
Антропологическая толерантность как принцип современной риторики
МВ Колинько
Ноосфера и цивілізація, 110-115, 2005
32005
ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ МОДЕРНОГО СВІТУ В КОНЦЕПЦІЇ П. СОРОКІНА
МВ Колінько
Наука. Релігія. Суспільство, 109–114, 2002
32002
Futurology of Separatism and National Security: Being vs Dissipation.
G Levyk, B., Kolinko, M., Khrypko, S., & Iatsenko
Postmodern Openings, 191-209, 2021
22021
ТОПОЛОГІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
МВ КОЛІНЬКО
22020
Топологія анонімних просторів сучасного міста
МВ Колінько
Київські філософські студії – 2019 : матеріали наукової конференції (Київ …, 2019
22019
Не-місця культурного простору: блукання за межами власного місця
МВ Колінько
Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої …, 2019
2*2019
Культурний шок або стрес акультурації.
МВ Колінько
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V …, 2018
2*2018
Методологічний потенціал концепції доместикації
М Колінько
Схід, 47-51, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20