Follow
Tetiana O. Solodovnyk, Тетяна O. Солодовник (ORCID:0000-0002-7772-9938)
Tetiana O. Solodovnyk, Тетяна O. Солодовник (ORCID:0000-0002-7772-9938)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at khpi.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
ТО Бутенко, ТА Бутенко
Вінниця, 2011
452011
Активні методи навчання у формуванні комунікативної компетентності студентів
ТО Бутенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
272009
Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
ОГ Романовський
НТУ" ХПІ", 2009
222009
Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки
ТО Бутенко, СМ Резнік
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
142009
Обґрунтування педагогічної технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
ТО Бутенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2009
92009
Моделювання професійних і виробничих умов спілкування у студентів технічного профілю
ЖБ Богдан, ТО Солодовник
Вісник Національного університету оборони України, 27-31, 2015
72015
Визначення критеріїв сформованості комунікативної компетентності майбутніх інженерів
ТО Бутенко
ДонНТУ, 2009
72009
Зміст поняття професійного спілкування
ТО Бутенко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти 16, 59-64, 2007
72007
Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної …
СМ Харченко, СН Харченко
Донбаський державний педагогічний університет, 2018
62018
Формування комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти
ЖБ Богдан, НВ Середа
Мадрид, 2020
52020
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
ЖБ Богдан, ТО Солодовник, НВ Середа
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
52017
Застосування педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахівців у сучасних умовах освіти
ЖБ Богдан
НТУ" ХПІ", 2016
42016
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу" Основи ораторського мистецтва"
НВ Середа, ОВ Квасник
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
32019
Psychological features of developing a healthy lifestyle in early youth
Z Bogdan, Т Solodovnуk
Теорія і практика управління соціальними системами, 95-102, 2016
32016
Техніка адміністративної діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ЄВ Воробйова, ТО Солодовник
Навч.-метод. посібник. Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т …, 2016
32016
Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher tech-nical educational establishment
Z Bohdan
Теорія і практика управління соціальними системами, 78-83, 2014
22014
Розвиток духовного потенціалу студентів у вищому технічному навчальному закладі
ЖБ Богдан, ТО Солодовник
Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития …, 2012
22012
Дослідження поняття мовної компетенції як педагогічної категорії
ТО Бутенко
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
21999
Концептуальні засади інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх …
О Романовський, О Ігнатюк, С Резнік, Т Солодовник
Теорія і практика управління соціальними системами, 47-58, 2021
12021
Психолого-педагогічні аспекти діагностики та шляхів формування відповідальності особистості майбутніх фахівців
Н Підбуцька, Н Середа, Т Солодовник
Теорія і практика управління соціальними системами, 53-71, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20