Виктория Алмашова
Виктория Алмашова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологічне обґрунтування вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного препарату ризоторфін
В Алмашова, О Євтушенко, С Онищенко
Уманський національний університет садівництва, 2020
32020
Агроекологічні аспекти окремих прийомів вирощування гороху овочевого на півдні України
ВС Алмашова, ВВ Гамаюнова
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОЇ …, 2007
22007
Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на водоспоживання гороху овочевого за умов збалансованого природокористування
ВС Алмашова, ДП Войташенко
Зрошуване землеробство, 99-101, 2013
12013
Агроекологічні засади вирощування насіння гороху овочевого на півдні України в умовах зрошення
ВС Алмашова, СО Онищенко, ВВ Урсал
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
ОВ Аверчев, СО Онищенко, ВС Алмашова, ТС Ковшакова
Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі, 96, 2020
2020
Екологічна експертиза поводження з ТПВ на підприємстві ЗАТ «Херсонський нафтопереробний завод»
ВС Алмашова, РВ Гук
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Сучасні технології вирощування гороху в умовах сучасних кліматичних змін
ВС Алмашова, ОВ Аверчев, СО Онищенко, ТС Ковшакова
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ У ГИРЛІ ДНІПРА (НА ПРИКЛАДІ БІЛОГО ОЗЕРА)
В Алмашова
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання контрольних та самостійних робіт з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ” здобувачами вищої освіти рівня «Бакалавр» денної і …
В Алмашова
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Оцінка сучасного екологічного стану у сфері поводження з відходами в Херсонській області та шляхи зменшення впливу ТПВ на довкілля
ВС Алмашова
2020
Аналіз сучасних методів управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території Херсонської області
ВС Алмашова, ЮВ Бондаренко
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МОНІТОРИНГУ ВИДОВОГО СКЛАДУ РЕГУЛЬОВАНИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА ОЦІНКА ПОРОГА ЇХНЬОЇ ШКОДОЧИННОСТІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С Онищенко, Т Ковшакова, В Алмашова
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020, 2020
2020
Аналіз впливу виробничої діяльності ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» на стан навколишнього середовища м. Херсона
ВС Алмашова, ІА Криволуцький
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Обгрунтування зміни популяцій ентомофауни пшениці озимої від кліматичних змін та визначення їх домінантних видів.
ВС Алмашова, ОЮ Дідур
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до формування та управління антропогенними і природними екосистемами півдня України» ХДАУ, 15 березня 2020 року.
ВС Алмашова, МР Андрієвський
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Вплив екологічно безпечних агротехнологій при вирощуванні гороху в умовах посушливого клімату Півдня України
ВС Алмашова, ОВ Аверчев, СО Онищенко, ТС Колвшакова
НААНУ «Інститут Зрошувального Землеробства», 2020
2020
Оцінка виробничої діяльності АЗС «Авантаж-7» на стан довкілля м. Каховка
ВС Алмашова, ВВ Шевченко
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Екологічна оцінка виробничої діяльності по переробці очерету звичайного на підприємстві ТОВ «Заря»
ВС Алмашова, МР Андрієвський
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Управління техногенною та екологічною безпекою» здобувачами вищої освіти другого магістерського рівня …
В Алмашова
Херсонський державний аграрний університет, 2020, 2020
2020
АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ВС Алмашова, ТC Ковшакова
Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та, 89, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20