Марчук Микола / Marchuk Mykola
Title
Cited by
Cited by
Year
Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945–2000 рр.)
МІ Марчук
Автореферат дисертації, 2005
252005
Право Європейського союзу: навч. посіб.
МІ Марчук
Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2012
92012
Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграці
МІ Марчук
Форум права, 624-628, 2011
82011
Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща
МІ Марчук
Вісник національного університету внутрішніх справ, 261-265, 2004
52004
Територіальне самоврядування у Речі Посполитій
МІ Марчук
Право і Безпека, 21-28, 2014
42014
Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща
МІ Марчук
Право і безпека, 21-25, 2004
32004
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У ПОЛЬСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ THE CONCEPT OF THE SOCIAL STATE IN THE POLISH LEGAL DOCTRINE
МІ Марчук
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 29, 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні
МІ Марчук, АМ Лимар
Право і безпека, 23-26, 2012
22012
Територіальне самоврядування Республіки Польща як складник європейської регіональної стратегії
МІ Марчук
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 50-54, 2019
12019
Форма Польської держави за чинною Конституцією 1997 року
М МАРЧУК
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА, 42, 2019
12019
Республіка Польща як демократична держава
MI Marchuk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
12018
Законодавча влада в Республіці Польща
МІ Марчук
Право і безпека.–2018.–№ 4 (71).–С. 22-28, 2018
12018
Особенности развития концепции правового государства в Республике Польша
Н МАРЧУК
LEGEA ŞI VIAŢA, 2018
12018
Державний трибунал Республіки Польща як квазісудова владна інституція
М МАРЧУК
„JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ” SRL, 38, 2018
12018
Правова природа Конституційного Трибуналу Республіки Польща
MI Marchuk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
12017
Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
МІ Марчук
Право і безпека.–2017.–№ 4 (67).–С. 35-41, 2017
12017
Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів
М Марчук, К Осадча
Молодь і ринок, 58-63, 2017
12017
Современные тенденции визуального программирования
КП Осадча, МС Марчук
Университетская наука, 130-132, 2016
12016
Особливості унормування (конституювання) принципів територіального устрою в Республіці Польща
МІ Марчук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 30-37, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20