Вікторія Тютлікова
Вікторія Тютлікова
Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств)
ВВ Войтко
ВВ Войтко, 2004
192004
Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору
ОВ Писарчук, ОМ Кудіна, ВВ Тютлікова
Технологический аудит и резервы производства, 46-50, 2015
102015
Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору
ОВ Писарчук, ОМ Кудіна, ВВ Тютлікова
Технологический аудит и резервы производства, 46-50, 2015
102015
Проблеми обліку трудових ресурсів
ВВ Тютлікова
Ефективна економіка, 2015
72015
Розвиток технологій управління трудовим потенціалом персоналу на демократичних засадах
ВВ Тютлікова
Управління розвитком, 82, 2010
62010
Iнструментальне забезпечення експрес-дiагностування розвитку соцiально-економiчного потенцiалу виробничої органiзацiї
ВВ Тютлiкова, ГВ Бiлоконенко
Ефективна економiка, 2015
42015
Соціальна психологія. Навчальний посібник у схемах і таблицях
М Дороніна
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
22009
Improvement of the Method for Selecting Innovation Projects on the Platform of Innovative Supermarket
P Pererva, O Besprozvannykh, V Tiutlikova, V Kovalova, O Kudina, ...
TEM Journal 8 (2), 454, 2019
12019
Організаційна культура як фактор конкурентоспроможності організації в умовах економіки знань
ВВ Тютлікова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 59–67-59–67, 2012
12012
Development of the method of selecting innovative ideas for following commercialization on the basis of the innovative supermarket
V Tiutlikova, O Besprozvannykh
Technology audit and production reserves 3 (4 (41)), 4-9, 2018
2018
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О Кудіна, В Тютлікова
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Літня школа на базі вищого навчального закладу: навчально-методичний посібник
ГА Полякова, ОГ Зима, ЮЮ Лола, МО Голуб, ГВ Білоконенко, ...
ХНЕУ ім. C. Кузнеця, 2015
2015
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення інтелектуального капіталу
ВВ Тютлікова
Інноваційна економіка, 226-231, 2015
2015
Problem aspects of accounting policies forming of public sector entities
ОВ Писарчук, ОМ Кудіна, ВВ Тютлікова
Technology audit and production reserves 1 (5 (21)), 46-50, 2015
2015
Особливості обліку та оцінки гудвілу підприємства в умовах продажу
ВВ Тютлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
2014
Сутнісна характеристика трудового потенціалу підприємства
ЯО Зубрицька, АЯ Кібанов, АК Кінах, АО Кисла, ВГ Костаков, ...
НАУКОВІ ПРАЦІ, 142, 2014
2014
Методические рекомендации к прохождению ознакомительной практики для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной формы обучения
ВВ Тютликова, ОН Кудина, ОВ Писарчук, ВВ Тютлікова, ОМ Кудіна, ...
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014
2014
Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" денної форми навчання
ВВ Тютлікова, ОМ Кудіна, ОВ Писарчук, ВВ Тютликова, ОН Кудина, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Програма підготовки тренінгу
ВІ Ковальова, ВВ Тютлікова
Бізнес Інформ, 354-358, 2013
2013
Формирование системного подхода к обучению персонала производственной организации
ВВ Тютлікова, АВ Сайфуліна
Бизнес информ, 197-199, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20