Віта Пономаренко
Віта Пономаренко
Національна академія прокуратури України
Підтверджена електронна адреса в ap.gp.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Класифікація ситуацій крайньої необхідгості в медичній сфері:наковий підхід
В Пономаренко
Пріоритетні напрями модернізації системи права, 112-116, 2020
2020
Проблеми запобігання злочинності неповнолітніх та шляхи їх вирішення в сучасній Україні
В Пономаренко
Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності …, 2020
2020
Особливості законодавчого регулювання порушень у сфері праці
В Пономаренко
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах, 40-42, 2020
2020
Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення
В Пономаренко
Сучасні наукові інновації (частина ІІ): матеріали IV Міжнародної науково …, 2020
2020
Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за групове хуліганство
В Пономаренко
Economic and law paradigm of modern society, 121-131, 2020
2020
Рівень і структура корупційної злочинності в Україні в період 2014-2018 років
ПВ В.
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі 2, 251-253, 2019
2019
Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації за хуліганство у світлі практики Європейського суду з прав людини
К Пономаренко
Правове життя сучасної України 2, 157-160, 2019
2019
Окремі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації за групове хуліганство
ПВ В.
Збірник наукових праць "Питання по боротьбі зі злочинністю", 259-275, 2019
2019
Окремі питання реалізації кримінальної відповідальності за групове хуліганство
ПВ В.
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2 (22), 85-95, 2019
2019
Наукові підходи до «криміналізація діяння»
ПВ В.
Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в …, 2019
2019
Закономірності становлення та розвитку вітчизняного кримінального законодавства щодо відповідальності за хуліганство
ПВ В.
Держава і право. Серія: Юридичні науки, 281-291, 2019
2019
Суб’єкт хуліганства: перспективи віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність
ПВ В.
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку.Збірник тез наукових …, 2018
2018
About the problem of definition the notion “the public order” in criminal-law science in Ukraine
P V.V.
Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх …, 2017
2017
Громадський порядок як об'єкт групового хуліганства
ПВ В.
Держава і право. Серія: Юридичні науки, 320-322, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14