Подписаться
ОА Акімова / O. Akimova / O. Kasatkina / О.А. Касаткіна
ОА Акімова / O. Akimova / O. Kasatkina / О.А. Касаткіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз сталого розвитку–глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз
МЗ Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, ПЛ Вавулін, ІМ Джигирей, ...
Міжнар. рада з науки (ICSU).–К.: НТУУ «КПІ», 2009.–200 с, 2009
622009
Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів
СО Тульчинська, АА Мельниченко, ОА Акімова
монографія/СО Тульчинська, АА Мельниченко, ОА Акімова.–К.: Видавництво ВП …, 2012
142012
Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти
АА Мельниченко, ОА Касаткіна, ОА Касаткина
Політехніка, 2009
82009
Організаційна культура державного службовця в умовах розбудови українського суспільства
О Акімова
Вісник НАДУ, 147-152, 2005
62005
Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві
ОА Акімова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
52013
DEVELOPING COMPETENCES OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION SPECIALISTS: IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN UKRAINE
A Melnychenko, O Akimova
Advanced Education, 89-96, 2019
22019
Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіт
ОА Акімова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
22011
Взаэмодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології:[монографія]/АА Мельниченко, АМ Іщенко, ОА Касаткіна, СВ Мельниченко; Нац. тех. ун-т України" Київський політехнічний ін-т …
АА Мельниченко
К.:" Освіта України, 2009
22009
Transformation of Industrial Parks in the Direction of Providing of the Purposes Achievement of Sustainable Development
A Melnychenko, N Shevchuk, I Babiy, T Blyznyuk, O Akimova
IJCSNS 22 (1), 7, 2022
12022
Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні
АА Мельниченко, ОА Акімова
Політехніка, 2014
12014
Гуманізація освіти як принцип формування екологічної свідомості
АА Мельниченко, ОА Касаткіна, ЕА Касаткина, СВ Савицька, ...
Політехніка, 2007
12007
Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
АА Мельниченко, АМ Іщенко, ОА Акімова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
How has COVID-19 changed the sustainability foresight
О Акімова
Сучасні проблеми управління, 8-10, 2021
2021
Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України
АА Мельниченко, ЮМ Перга, СВ Чолій, ОМ Головко, МН Єнін, ...
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
Evaluation of Good Governance Principles Implementation Using Polling Data
O Akimova, A Ishchenko, A Melnychenko
Journal of Public Administration and Governance 9 (4), 237-247, 2019
2019
Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти
ОА Акімова, АМ Іщенко
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2016
2016
Problems and prospects of electoral sociology in Ukraine
АА Мельниченко, ОА Акімова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
2014
Рекомендовано до опублікування Вченою Радою Навчально Наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НАН України та МОН України (Протокол № 7 від «29» вересня …
АО Болдак, СВ Войтко, ІМ Джигирей, КВ Єфремов, АМ Іщенко, ...
2009
Социологические аспекты исследования проблемы управления региональным человеческим развитием
АМ Іщенко, ОА Касаткіна, АА Мельниченко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2009
2009
Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком
АМ Іщенко, ОА Касаткіна, АА Мельниченко, АМ Ищенко, ЕА Касаткина
НТУУ «КПІ», 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20