Марина Орап
Марина Орап
Професор кафедри психології
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія мовленнєвого досвіду особистості: монографія
МО Орап
Тернопіль: Підручники і посібники, 2014
202014
Мовленнєва компетентність і мовленнєва діяльність сучасної молоді
МО Орап
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація [український науковий …, 2010
132010
Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз
МО Орап
Психолінгвістика, 81-89, 2009
112009
Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти
МО Орап
Автор. Канд.. пед. наук-К, 2000
62000
Музичне виховання дітей дошкільного віку
МО Орап
Київ: Главник, 2013
52013
Психология речевого опыта личности
МО Орап
Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики: монография ЛВ Засекина, СВ …, 2014
42014
Мовленнєва компетенція та мовленнєва діяльність у структурі мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
42014
Динамика развития внешней структуры речевого опыта личности
МО Орап
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология …, 2014
32014
Когнітивні репрезентації у мовленнєвій діяльності
МО Орап
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 15, 150-156, 2015
12015
Одиниця репрезентації змісту мовленнєвого досвіду: теоретичний аналіз
МО Орап
Психолінгвістика, 89-98, 2015
12015
Аналіз діагностичних показників дослідження внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Київ: Фенікс, 2013, 2013
12013
Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Психолінгвістика, 117-128, 2013
12013
Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології
МО Орап
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 273-280, 2011
12011
Конструювання моделі мовленнєвої генези дітей молодшого шкільного віку
МО Орап
Психолінгвістика, 52-60, 2011
12011
Мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку
МО Орап
Зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС Костюка 12 (ч 1), 445-456, 2008
12008
ПСИХОЛІНГВАЛЬНІ МАРКЕРИ РАННІХ ДИСФУНКЦІЙНИХ СХЕМ У ВЧИТЕЛІВ ІЗ ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ТРУДОГОЛІЗМУ
І Онопченко, М Орап, І Мудрак
2020
Психолінгвальні маркери ранніх дизфункційних схем у вчителів із високим ступенем трудоголізму
М Орап, І Мудрак
East European Journal of Psycholinguistics 6 (2), 80-88, 2019
2019
Методологія і методика досілдження соціального інтелекту дітей шкільного віку
МО Орап
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2019
2019
АВТОНАРАТИВ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ ПАЦІЄНТА
М Орап
Psychology of Personality 10 (1), 227-234, 2019
2019
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 22 червня 2018 р.)
НМ Токарева, ВМ Шмаргун, МО Орап
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20