Підписатись
Марина Орап
Марина Орап
Професор кафедри психології
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія мовленнєвого досвіду особистості: монографія
МО Орап
Тернопіль: Підручники і посібники, 2014
232014
Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз
МО Орап
Психолінгвістика, 81-89, 2009
182009
Мовленнєва компетентність і мовленнєва діяльність сучасної молоді
МО Орап
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 84-88, 2010
132010
Мовленнєва компетенція та мовленнєва діяльність у структурі мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
92014
Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти
МО Орап
Автор. Канд.. пед. наук-К, 2000
72000
Музичне виховання дітей дошкільного віку
МО Орап
Київ: Главник, 2013
62013
Психология речевого опыта личности
МО Орап
Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики: монография ЛВ Засекина, СВ …, 2014
42014
Динамика развития внешней структуры речевого опыта личности
МО Орап
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология …, 2014
42014
Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів
НС Чміль
Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки, 2017
22017
Одиниця репрезентації змісту мовленнєвого досвіду: теоретичний аналіз
МО Орап
Психолінгвістика, 89-98, 2015
22015
Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології
МО Орап
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 273-280, 2011
22011
Конструювання моделі мовленнєвої генези дітей молодшого шкільного віку
МО Орап
Психолінгвістика, 52-60, 2011
22011
Когнітивні репрезентації у мовленнєвій діяльності
МО Орап
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 15, 150-156, 2015
12015
Аналіз діагностичних показників дослідження внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Київ: Фенікс, 2013, 2013
12013
Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості
МО Орап
Психолінгвістика, 117-128, 2013
12013
Мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку
МО Орап
Зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС Костюка 12 (ч 1), 445-456, 2008
12008
ОБРАЗ ДЕРЖАВИ ЯК ВТІЛЕННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
М Орап, Н Савелюк, Я Кальба
Психологія: реальність і перспективи, 5-18, 2023
2023
Конкурентоздатність та емоційне вигорання менеджерів
НС Їжак, МО Орап
Тернопільський національний педагогічнийуніверситет імені Володимира Гнатюка, 2022
2022
Психологія конкурентоспроможного бренду
МІ Роландо, МО Орап
Тернопільський національний педагогічнийуніверситет імені Володимира Гнатюка, 2022
2022
Роль невербальних засобів комунікації у підвищенні конкурентоздатності бізнесу
ОС Стопник, МО Орап
Тернопільський національний педагогічнийуніверситет імені Володимира Гнатюка, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20