Підписатись
Геннадій Рябцев / ГЛ Рябцев / GL Riabtsev / GL Ryabtsev
Геннадій Рябцев / ГЛ Рябцев / GL Riabtsev / GL Ryabtsev
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв'язання проблеми неповної конкуренції
Г Рябцев
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
192012
Биодизель от «А» до «Я»
Г Рябцев
Терминал. _, 14, 2007
102007
Основні методи і шляхи використання полімервмісних відходів
ІО Мікульонок, ГЛ Рябцев
Наукові вісті НТУУ «КПІ 2, 135-147, 2001
92001
Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine: monograph
S Kondratov, D Bobro, V Horbulin, O Sukhodolia, S Ivaniuta, O Nasvit, ...
NISS, 2017
72017
Процеси та обладнання хімічної технології
ЯМ Корнієнко, ЮЮ Лукач, ІО Мікульонок, ВЛ Ракицький, ГЛ Рябцев
підруч./ЯМ Корнієнко, ЮЮ Лукач, ІО Мікульонок та ін.-К.: НТУУ" КПІ, 26, 2011
72011
Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива
ГЛ Рябцев, ОЄ Колосов, ДЕ Сідоров, ОО Гладкова
К.: НТУУ «КПІ». Вип 2, 2009
72009
Основи стратегічного планування
ГЛ Рябцев
Псіхєя, 2015
5*2015
Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее
ГЛ Рябцев, СВ Сапегин, МИ Кривогуз
монография/ГЛ Ряб-цев, СВ Сапегин, МИ Кривогуз.–К.: Психея, 2014
52014
А если так? Шесть возможных сценариев развития украинской переработки и топливного рынка в 2014-2015 гг./Геннадий Рябцев
ГЛ Рябцев
Терминал, 6, 2014
52014
Modeliuvannia rynku naftoproduktiv Ukrainy dlia formuvannia derzhavnoi polityky yoho rozvytku
HL Riabtsev
Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka 1, 115-121, 2013
52013
Еще одна „беда”, или куда уходит рынок
Г Рябцев
Терминал, нефтяное обозрение 469, 6-7, 2009
52009
Полімерні пакувальні матеріали (стан та шляхи вдосконалення)
ГЛ Рябцев, ІО Мікульонок
Упаковка, 2006
52006
The problem of informal impact in the activities of regulatory authorities and the ways of its solutions
R Gennadii
Strategic Priorities 44 (3), 59-66, 2017
42017
Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України
Г Рябцев
42015
Ресурси державної політики: класифікація та використання
Г Рябцев
42014
Концептуальные замечания к проекту обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года [Электронный ресурс]/Г
Г Рябцев
Рябцев–Режим доступа: http://blog. ubr. ua/politika/konceptualnyezamechaniia …, 2012
42012
Високоефективні засоби приготування біопалива
О Колосов, Г Рябцев, В Сівецький, Д Сідоров, С Пристайлов
Січкар, 2010
42010
Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу
ГЛ Рябцев, ВВ Лобач, ОО Гладкова, ОО Козіцька
Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер.“Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 14-16, 2009
42009
Метан от «А» до «Я». Настоящее и буду щее «голубого топлива» для автомобилей
Г Рябцев
Терминал., 8, 2008
42008
Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее: монография
ГЛ Рябцев
К.: Науч.-техн. центр «Психея, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20