Геннадій Рябцев / ГЛ Рябцев / GL Riabtsev / GL Ryabtsev
Геннадій Рябцев / ГЛ Рябцев / GL Riabtsev / GL Ryabtsev
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв'язання проблеми неповної конкуренції
Г Рябцев
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
152012
Биодизель от «А» до «Я»
Г Рябцев
Терминал. _, 14, 2007
102007
Основні методи і шляхи використання полімервмісних відходів
ІО Мікульонок, ГЛ Рябцев
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 135-147, 2001
82001
Процеси та обладнання хімічної технології
ЯМ Корнієнко, ЮЮ Лукач, ІО Мікульонок, ВЛ Ракицький, ГЛ Рябцев
підруч./ЯМ Корнієнко, ЮЮ Лукач, ІО Мікульонок та ін.-К.: НТУУ" КПІ, 26, 2011
72011
Modeliuvannia rynku naftoproduktiv Ukrainy dlia formuvannia derzhavnoi polityky yoho rozvytku
HL Riabtsev
Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka 1, 115-121, 2013
62013
Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива
ГЛ Рябцев, ОЄ Колосов, ДЕ Сідоров, ОО Гладкова
К.: НТУУ «КПІ». Вип 2, 2009
62009
Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива
ГЛ Рябцев, ОЄ Колосов, ДЕ Сідоров, ОО Гладкова
К.: НТУУ «КПІ». Вип 2, 2009
62009
Полімерні пакувальні матеріали (стан та шляхи вдосконалення)
ГЛ Рябцев, ІО Мікульонок
Упаковка, 2006
62006
Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее
ГЛ Рябцев, СВ Сапегин, МИ Кривогуз
монография/ГЛ Ряб-цев, СВ Сапегин, МИ Кривогуз.–К.: Психея, 2014
52014
А если так? Шесть возможных сценариев развития украинской переработки и топливного рынка в 2014-2015 гг./Геннадий Рябцев
ГЛ Рябцев
Терминал, 6, 2014
52014
Еще одна „беда”, или куда уходит рынок
Г Рябцев
Терминал, нефтяное обозрение 469, 6-7, 2009
52009
Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України
Г Рябцев
42015
Основи стратегічного планування
ГЛ Рябцев
Псіхєя, 2015
4*2015
Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України
Г Рябцев
42015
Нетрадиционные углеводороды: монография
ГЛ Рябцев, СВ Сапегин, МИ Кривогуз
Киев: НТЦ «Психея, 2014
42014
Концептуальные замечания к проекту обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года [Электронный ресурс]/Г
Г Рябцев
Рябцев–Режим доступа: http://blog. ubr. ua/politika/konceptualnyezamechaniia …, 2012
42012
Високоефективні засоби приготування біопалива
О Колосов, Г Рябцев, В Сівецький, Д Сідоров, С Пристайлов
Січкар, 2010
42010
Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу
ГЛ Рябцев, ВВ Лобач, ОО Гладкова, ОО Козіцька
Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер.“Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 14-16, 2009
42009
Метан от «А» до «Я». Настоящее и буду щее «голубого топлива» для автомобилей
Г Рябцев
Терминал., 8, 2008
42008
Полімери в пакуванні
ІО Мікульонок, ГЛ Рябцев
Упаковка, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20