Юрій Онойко
Юрій Онойко
канд.геогр.наук, доцент кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Галогенні ґрунти подів межиріччя Дніпро-Молочна
Ю Онойко
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 284-291, 2013
42013
Сільський туризм: сутність, проблеми розвитку на теренах Кіровоградської області та шляхи їх вирішення
ЮЮ Онойко, ВС Кролік
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017
32017
Передумови, проблеми та перспективи розвитку сільського туризму на території Кіровоградської області
ЮЮ Онойко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2017
32017
СИСТЕМАТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ, МОРФОЛОГО-ГАЛОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ГАЛОГЕННИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРО-МОЛОЧНА)
Ю Онойко
Кандидатська десертація-Львів, 2008
3*2008
Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)
ЮЮ Онойко
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 05 «Біогеографія і географія ґрунтів …, 0
3
Особливості організації науково-дослідної діяльності з географії серед учнів старшої школи (на прикладі Малої академії наук учнівської молоді)
Ю Онойко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2011
12011
REGULARITIES OF DISTRIBUTION AND GENERAL MORPHOLOGICAL FEATURES OF SOLONETZ OF THE COUNTRY BETWEEN THE RIVERS OF DNIPRO-MOLOCHNA
ЮЮ Онойко, СВ Мовчан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2019
2019
Закономірності поширення та загальні морфологічні особливості солонців межиріччя Дніпро-Молочна
ЮЮ Онойко, СВ Мовчан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2019
2019
Методичні аспекти планування роботи природничо-географічних секцій позашкільних закладів
СВ Мовчан, ЮЮ Онойко
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Сутність, особливості діяльності та просторової організації національних природних парків України
ЮЮ Онойко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2018
2018
Особливості розумового виховання учнів в процесі наукової творчості з географії в Малій академії наук
ЮЮ Онойко
2018
Навчальна програма з позашкільної освіти секції «Географія та ландшафтознавство» Малої академії наук
Ю Онойко
Кіровоград: ІМЕКС-ЛТД, 2015
2015
Морфогенетичні та галогеохімічні особливості приморських солончаків межиріччя Дніпро-Молочна
ЮЮ Онойко
2014
Морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення солончаків заплав межиріччя Дніпро-Молочна
Ю Онойко
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 250-256, 2013
2013
МОРФОГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ГАЛОГЕННИХ ҐРУНТІВ ПОДІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРОМОЛОЧНА
Ю Онойко
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної …, 2013
2013
Методичні аспекти розвитку творчої особистості учня в рамках роботи секції географії малої академії наук
Ю Онойко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
2012
ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОГЕНЕТИЧНА ТА ГАЛОГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРИТИМНИХ ҐРУНТІВ ТА ПРИМОРСЬКИХ СОЛОНЧАКІВ УКРАЇНИ
Y Onoyko
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2008
2008
ГАЛОМОРФНІ ҐРУНТИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ
Y Onoyko
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2006
2006
Галоморфні ґрунти: проблеми понятійно-термінологічного апарату
Ю Онойко
Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень, 15-18, 2005
2005
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЮЮ Онойко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20