Підписатись
Вячеслав Івата
Вячеслав Івата
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контролінг у системі управління підприємством
ВВ Івата
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 3 (11), 2009
272009
Роль фінансового планування в системі сучасного управління підприємств машинобудування
ВВ Івата
НТУУ" КПІ", 2009
92009
Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища
ВВ Івата, ОВ Погорєлова
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 15-19, 2014
62014
Удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємствах машинобудування
ВВ Івата
62009
Роль внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів
РІІ Івата В.В.
Глобальні та національні проблеми економіки, 914-917, 2017
5*2017
Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування
ВВ Івата, ІВ Мілько, КМ Швець
Інвестиції: практика та досвід, 32-35, 2016
32016
Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві
ВВ Івата, ЛБ Прокопович
КНТУ, 2012
32012
Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу
ВВ Івата
Інвестиції: практика та досвід, 62-64, 2009
32009
Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні
ЛБ Прокопович, ВВ Івата
Бізнес-навігатор, 187-190, 2012
22012
Фінансовий облік/[ВВ Івата, СА Ткаченко, СВ Шевчук]/Навч. посіб. за ред. проф. ВД Пантелєєва
ВВ Івата
Миколаїв: НУК, 2006
22006
Аналіз операційних витрат
РАЮ Івата В.В.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління., 370-374, 2017
2017
Контроль операційних витрат в системі бюджетування
РАЮ Івата В.В.
Глобальні та національні проблеми економіки, 1036-1039, 2017
2017
Детермінанти реалізації концепції реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах
ШКМ Івата В.В., Мілько І.В.
Інвестиції: практика та досвід, 32-36, 2016
2016
Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования
ИВВПЕ В.
«Економіст», 17-19, 2014
2014
Роль екологічного маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ГВЯ Івата В.В., Дибач І.Л.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 3 (№3), 28-34, 2013
2013
Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики магістрантів спеціальності 8.050106" Облік і аудит"
СА Ткаченко, ВВ Івата
2012
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 8.050106" Облік і аудит" на …
ВВ Івата, ЮО Кіскіна, ЮП Майданевич, АО Трофімов
2012
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА П (С) БО ТА МСБО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
АЮ Луговська, ВВ Івата
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ OPERATING EXPENDITURE CONTROL IN BUDGETARY SYSTEM
АЮ Рокожиця, ВВ Івата
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ІО Криворотько, ВВ Івата, МС Пушкар, РМ Пушкар, ГМ Воляник, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20