Follow
Горна Марина Олексіївна; Horna Maryna
Title
Cited by
Cited by
Year
Інституційне планування в системі державного регулювання економіки
К., 2011
55*2011
Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн східної Європи
М Горна, Я Іщук, Т Халілова
Міжнародна економічна політика, 137-155, 2017
152017
Статистичне забезпечення управління фондами соціального страху- вання
МО Горна
112016
European neighbourhood policy: pensions in national accounts of EU and Ukraine
H Maryna
“Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities”. The …, 2017
8*2017
Статистичний аналіз загальнообов’язкового державного страхування: соціально-економічна нормаль
МО Горна
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2014
52014
Загрози продовольчої безпеки України в сучасних умовах
ЯВ Іщук, МО Горна
НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В …, 2016
42016
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОСЯГНЕННЯ 4-Ї ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СЛ Лондар, МО Горна
ОСВІТНЯ АНАЛІТИКА УКРАЇНИ, С.5-19, 2021
32021
Conditions and Factors Forming Investment Attractivenes of Eastern Europe Countries
M Horna, Y Ishchuk, T Khalilova
International Economic Policy, 131-150, 2017
32017
Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні
ОК Мазуренко, МО Горна
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 140-146, 2016
32016
Convergence of food consumption across Ukrainian regions: approach using spatial panel data models
O Osypova, M Horna, S Vashchaiev, Y Ishchuk, O Pomazun
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 9 (1 …, 2023
22023
Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України
МО Горна
Збірник наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики …, 2016
22016
Статистичне дослідження діяльності фондів соціального страхування як складової економічної безпеки України
МО Горна
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, С …, 2015
22015
Statistical Analysis of the Social Insurance Fund of Ukraine
M Horna
“Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities”. The …, 2015
22015
Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту
ОК Мазуренко, МО Горна
збірник наукових праць "Економічний аналіз" 19 (№1, http://econa.org.ua …, 2015
22015
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: аналіз стану та тенденцій
МО Горна
Економічний аналіз, 224-230, 2013
22013
Моніторинг реалізації стратегії сталого розвитку «Україна–2020»
ЯВ Іщук, ЯВ Ищук, МО Горна, МА Горная
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018
12018
Статистичний аналіз діяльності Пенсійного фонду України
МО Горна
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць, С.157-166, 2015
12015
Теоретичні засади статистичного вивчення соціального страхування в Україні
МО Горна
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. Наук. Праць., С. 405-410., 2011
12011
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ СТАТИСТИКИ ОСВІТИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
МО Горна, ЯВ Іщук
ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: УПРАВЛІННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ …, 2022
2022
A STATISTICAL ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT AND CORRUPTION
M Horna, Y Ishchuk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20