Follow
Тетяна Ткаченко
Тетяна Ткаченко
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і
Verified email at knukim.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи геоморфології: Навч. посібник/За ред. ОМ Маринича
ВВ Стецюк, ІП Ковальчук
К.: Вища школа, 2005
422005
Екологічна геоморфологія України
В Стецюк, Т Ткаченко
40*2004
Е-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use
KL Tkachenko T.
Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць …, 2017
192017
Методичний інструктаж комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу України
Т Ткаченко
Географія та туризм: наук. зб.–2017.–Вип 40, 40-50, 2017
11*2017
Вплив глобальних дистрибутивних систем на розвиток сучасного туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, ЄВ Козловський
Економіка та держава, 56-59, 2018
9*2018
Національний туристський продукт: образ, імідж, бренд (рекреаційно-туристський аспект)
Т Ткаченко, Т Кляпко
Географія та туризм: наук. зб, С. 97-105., 2014
9*2014
Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства
ЄВ Козловський, ТІ Ткаченко
Інвестиції: практика та досвід, 78-82, 2019
8*2019
Сучасна модель створення національного туристичного продукту «Буки: розвиток через туризм»: практичний аспект
ТІ Ткаченко
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології …, 2017
7*2017
Development of tourism is in the epoch of economically-politically reforms and war in Ukraine
LV Kovalska, HP Shchuka, AR Mikhailuk, RP Zagnibida, TI Tkachenko
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (1), 94-101, 2020
52020
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРЕЙТИНГ КАК РАЗНОПЛАНОВО-СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ
Т Ткаченко
Актуальные научные исследования в современном мире, 12-16, 2017
52017
Особливості формування туристського продукту в контексті національної політики держави
КЛО Ткаченко Т.І.
Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХ Междунар. научн …, 2017
5*2017
Рекреаційна спеціалізація рельєфу України у системі рельєф–рекреація” як складник формування духовності українського етносу
ТІ Ткаченко
Фізична географія та геоморфологія, 32-41, 2013
4*2013
Природна та етнокультурна спадщина України : новітні дослідження
ПВ Стецюк В.
Вища школа, 2012
4*2012
Екологічна геоморфологія: навч. посіб
ВВ Стецюк, ГІ Рудько, ТІ Ткаченко
К.: Вища шк, 2009
42009
Геоморфологія. Курс лекцій для студентів географічних, геологічних та природничо-географічних факультетів вищих навчальних закладів України
Стецюк В.В., Міхелі С.В
К.: ВГЛ «Обрії», 2008
4*2008
Natsionalniy turopereytynh yak riznoplanovo-sektoralna systema Ukrainy [National TourOperator a diverse system of Ukraine-sectoral].
TI Tkachenko
Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire: ma-terialy ХХІІ …, 2017
32017
Suchasna model stvorennya natsionalnoho turystychnoho produktu «Buky: rozvytok cherez turyzm»: praktychnyi aspekt [Modern model of creating a national tourism product "Buki …
T Tkachenko
Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukrayini ta sviti: upravlinnya, tekhnologii …, 2017
32017
Практичні рекомендації щодо удосконалення принципів організації роботи сучасної системи бронювання проекту «Сhartershop» (готельно-ресторанний та туристичний аспект)
Ю Слюнько, Т Ткаченко
Актуальные научные исследования в современном мире, С. 55-69, 2020
22020
Features of project management in the field of tourism based on the public-private partnership mechanisms using
YV Kozlovskyi, TI Tkachenko
Osoblyvosti upravlinnia proektamy v sferi turyzmu na osnovi zastosuvannia …, 2019
22019
Development of Tourist-resourcing Potential of Ukraine (Practical Aspect)
T Tkachenko
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20