А. В. Литвин / Andrii Lytvyn
А. В. Литвин / Andrii Lytvyn
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні засади поняття «педагогічні умови» : на допомогу здобувачам наукового ступеня
АВ Литвин
СПОЛОМ, 2014
121*2014
Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю: монографія/Андрій Вікторович Литвин
АВ Литвин
Львів: Компанія «Манускрипт, 2011
77*2011
Наступність у професійної підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі «ВПУ–вищі заклади освіти»: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 04 / Литвин Андрій Вікторович
АВ Литвин
Інститут педагогіки і психології професійної освіти, 2002
66*2002
Теоретичні і методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін : інтегративний підхід : монографія
АЛІККЛ / І. Козловська, К. Лєнік, Я. Собко
Євросвіт, 2003
192003
Педагогічні умови інформатизації навчально-виховного процесу в ПТНЗ будівельного профілю
А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 65-78, 2010
162010
Інформатизація навчально-методичного забезпечення професійної освіти
А Литвин
Професійно-технічна освіта, 21-25, 2006
162006
Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців
АВ Литвин, СА Мамрич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65, 2003
16*2003
Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості професійної підготовки [Електронний ресурс]
А Литвин
URL: http://www. nbuv. gov. ua/por tal/Soc_Gum/Pippo/2009_4/Lytvyn. htm, 2009
142009
Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці
АВ Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-22, 2005
142005
Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті : методологія, теорія, практика : монографія
ІКЯК І. Козловська, Я. Собко, А. Литвин та ін.
Сполом, 2004
132004
Інтеграція та наступність у розвитку змісту навчального знання: методологічний аспект
І Козловська, А Литвин
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць.–ч 2, 177-183, 2001
122001
Концептуальні основи інтеграції та наступності навчання у професійно-технічній освіті
І Козловська, А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 20—29, 2003
112003
Концептуальні засади наступності при викладанні професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін у ступеневій освіті
ЮЦ Жидецький, ВМ Пострільоний, АВ Литвин
Піраміда, 2001
10*2001
Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті
АВ Литвин, ЛА Руденко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 20-26, 2016
9*2016
Інформаційні технології в контексті формування освітнього середовища
АВ Литвин
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …, 2009
92009
Реалізація принципів навчання у системі ступеневої професійної освіти/Андрій Литвин
А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 145-152, 2000
92000
Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy”.[Methodological principles of the concept of “pedagogical conditions”]
A Lytvyn, O Matseiko
Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 43-63, 2013
82013
Допрофесійна підготовка в системі «загальноосвітня школа – професійний ліцей» : монографія
ВФ Соловйов, АВ Литвина
СПОЛОМ, 2014
72014
Інформатизація професійної освіти: предметно-орієнтоване програмне забезпечення
АВ Литвин, ВА Литвин
Молодь і ринок 1 (60-61), 38-41, 2010
72010
Інноваційні методики навчання у професійно-технічній освіті/[ОІ Джулик, ІМ Козловська, АВ Литвин та ін.]; під ред. ІМ Козловської
ОІ Джулик
Л.: Сполом, 2006
7*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20