А. В. Литвин / Andrii Lytvyn
А. В. Литвин / Andrii Lytvyn
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні засади поняття "педагогічні умови"
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
1432013
Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю: монографія/Андрій Вікторович Литвин
АВ Литвин
Львів: Компанія «Манускрипт, 2011
82*2011
Наступність у професійної підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі «ВПУ–вищі заклади освіти»: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 04 / Литвин Андрій Вікторович
АВ Литвин
Інститут педагогіки і психології професійної освіти, 2002
67*2002
Теоретичні і методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін : інтегративний підхід : монографія
АЛІККЛ / І. Козловська, К. Лєнік, Я. Собко
Євросвіт, 2003
222003
Педагогічні умови інформатизації навчально-виховного процесу в ПТНЗ будівельного профілю
А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 65-78, 2010
182010
Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців
АВ Литвин, СА Мамрич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65, 2003
18*2003
Інформатизація навчально-методичного забезпечення професійної освіти
А Литвин
Професійно-технічна освіта, 21-25, 2006
172006
Методологічні засади поняття «педагогічні умови» : на допомогу здобувачам наукового ступеня
АВ Литвин
СПОЛОМ, 2014
15*2014
Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості професійної підготовки [Електронний ресурс]
А Литвин
URL: http://www. nbuv. gov. ua/por tal/Soc_Gum/Pippo/2009_4/Lytvyn. htm, 2009
152009
Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці
АВ Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-22, 2005
142005
Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті : методологія, теорія, практика : монографія
ІКЯК І. Козловська, Я. Собко, А. Литвин та ін.
Сполом, 2004
132004
Концептуальні основи інтеграції та наступності навчання у професійно-технічній освіті
І Козловська, А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 20—29, 2003
132003
Інтеграція та наступність у розвитку змісту навчального знання: методологічний аспект
І Козловська, А Литвин
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць.–ч 2, 177-183, 2001
132001
Концептуальні засади наступності при викладанні професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін у ступеневій освіті
ЮЦ Жидецький, ВМ Пострільоний, АВ Литвин
Піраміда, 2001
11*2001
Інформаційні технології в контексті формування освітнього середовища
АВ Литвин
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …, 2009
102009
Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches
A Lytvyn, V Lytvyn, L Rudenko, Y Pelekh, O Dіdenko, R Muszkieta, ...
Education and Information Technologies 25 (1), 583-609, 2020
92020
Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті
АВ Литвин, ЛА Руденко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 20-26, 2016
9*2016
Реалізація принципів навчання у системі ступеневої професійної освіти/Андрій Литвин
А Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти, 145-152, 2000
92000
Допрофесійна підготовка в системі «загальноосвітня школа – професійний ліцей» : монографія
ВФ Соловйов, АВ Литвина
СПОЛОМ, 2014
72014
Методологія у проекції педагогічних досліджень
АВ Литвин
Педагогіка і психологія професійної освіти 5, 20-35, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20