Мартинова Лілія Володимирівна; Мартинова Л.В.; Martynova Liliia;L. Martynova; Martynova Lilia
Мартинова Лілія Володимирівна; Мартинова Л.В.; Martynova Liliia;L. Martynova; Martynova Lilia
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Risk: economic contents, factors and methods of management
L Martynova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (2), 2016
32016
Особливості державного регулювання ринку зерна в Україні
ЛВ Мартинова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
32015
Адаптацiйний потенцiал кластерiв АПК
ВМ Гончаров, ЛВ Мартинова
32012
Економічний зміст та фактори ризику господарської діяльності підприємств АПК
ЛВ Мартинова
Вісник ХНАУ, 251-259, 2012
32012
Адаптаційний потенціал кластерів АПК
ВМ Гончаров, ЛВ Мартинова
Відповідальна економіка, 113-115, 2012
32012
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу
СА Нестеренко, СА Нестеренко, ЛВ Мартинова, ЛВ Мартынова
22018
Формування математичного інструментарію експертної оцінки ризику господарської діяльності зернопереробного підприємства АПК України
ЛВ Мартинова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу: дис.... канд. економ. наук: 08.00. 04
ЛВ Мартинова
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
12018
Комплексна оцінка ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК
ЛВ Мартинова
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 79-85, 2018
12018
Інструментарій інтегрованої оцінки ризику втрати платоспроможності підприємств зернопродуктового підкомплексу
ЛВ Мартинова, ЛВ Мартынова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
12017
Информационно-аналитическое обеспечение управления рисками хозяйственной деятельности предприятий АПК в контексте информационной экономики
ЛВ Мартынова
Вестник Южно-Российского государственного технического университета …, 2014
12014
Розробка інструментарію формування адаптивної стратегії управління ризиками господарської діяльності зернопереробного підприємства на основі теорії ігор
ЛВ Мартинова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
12014
Ринок зерна України: стан, загальні проблеми та ризики
ВМ Гончаров, ЛВ Мартинова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 20-23, 2013
12013
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ
ЛВ Мартинова, ОІ Воронько
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 81-90, 2020
2020
Application of Tools for Assessment of Risks of Economic Activity of Enterprises in the System of State Regulation of Grain Product Subcomplex in Ukraine
S Nesterenko, L Martynova, A Martynov
2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic …, 2019
2019
ІНСТИТУЦІЙНИЙ НАПРЯМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
ГМ Гриценко, ЛВ Мартинова
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 84-93, 2019
2019
Проблемні питання правового регулювання виникнення права власності на реконструйоване нерухоме майно в Україні
ЛВ Мартинова, ОО Богатирьов
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Соціальне підприємництво: сутність та необхідність правового регулювання в Україні
ЛВ Мартинова, МО Грошевий
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Нормативно-правовий базис інноваційного розвитку підприємств в Україні
ЛВ Мартинова, АА Мартинов
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 140-146, 2016
2016
Деякі історичні аспекти становлення господарського права як самостійної галузі та їх вплив на сучасний стан господарського права України
КЕ Алієва, ЛВ Мартинова
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20