Людмила Криворучка (Архипова)
Людмила Криворучка (Архипова)
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Переклад як інтерпретація
Л Архипова
Записки перекладацької майстерні 2001, 19-48, 2000
182000
Рух до антропології через літературу
Л Архипова
52010
Інтерпретація як умова існування в семіотичному універсумі
Л Архипова
32000
Апологія мудрості літератури
Л Архипова
Філософська думка, 37-48, 2011
22011
Applying the practices of makerspace in other educational settings
Kryvoruchka
Constructivist Foundations 14, 266–267., 2019
2019
Heuristic Potential of Open Institutional Models in Researchers Education
Kryvoruchka
Constructionism 2018, 694-697, 2018
2018
Основні риси герменевтичного досвіду культурної і національної ідентичност
КЛ Д.
Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно …, 2015
2015
Звіт про науково-дослідну роботу:" Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.)": заключний
Л Пізнюк, В Агеєва, І Бондаревська, В Моренець, Т Лютий, В Менжулін, ...
2012
Герменевтичне виховання
АЛ Д.
Гілея 62, 280-287, 2012
2012
Процедури й стандарти наукової освіти в НаУКМА
Л Архипова
2011
Герменевтика у пошуках істини й методу: Ганс-Ґеорґ Ґадамер-Еміліо Бетті-Ерік Дональд Гірш
Л Архипова
2011
Code of Practice for the Doctoral School of the National University of" Kyiv-Mohyla Academy"
Л Архипова
2011
Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання
М Ткачук, І Бондаревська, Л Архипова, О Гомілко
2011
Школа без школярства: уроки Горського
Л Архипова
2011
Простір надії: Р. Рорті про герменевтичний проект Г.-Г. Гадамера
Л Архипова
2010
Переклад-справа авторська; Коментарі до поданих інтерпретацій
Р Рорті, В Єрмоленко, А Кулаков, Л Архипова
2002
Про необхідність жесту виходу з тіні
Л Архипова
2002
Авторська територія 3. Слово про переклад
Л Архипова
2002
Мішель Пфайфер: обличчя загадки
Л Архипова
1996
Відкрий себе
Л Архипова, Т Закидальський, Є Повєткін, О Чадаєв, А Квак, Л Яскал, ...
1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20