Follow
Віталій Скляренко
Віталій Скляренко
академік НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Етимологічний словник української мови: А-Г
ОС Мельничук
Наук. думка, 1982
110*1982
Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy
OS Melnychuk
U 7, 209-295, 1982
98*1982
Праслов’янська акцентологія
ВГ Скляренко
На укова думка, 1998
81*1998
Історія української мови: Фонетика
МА Жовтобрюх, ВМ Русанівський, ВГ Скляренко
Naukova dumka, 1979
731979
Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження
ВГ Скляренко
Довіра, 2006
35*2006
Історія української мови
МА Жовтобрюх, ВМ Русанівський, ВГ Скляренко
Фонетика. Київ: Наук. думка 366, 1979
351979
Istorija ukrajinskoji movy
MA Žovtobrjux, VM Rusanivьskyj, VH Skljarenko
Fonetyka. Kyjiv, 1979
27*1979
Нариси з історичної акцентології української мови: до IX Міжнародного з'їзду славістів
ВГ Скляренко
Наукова Думка, 1983
221983
Історія українського наголосу: Іменник
ВГ Скляренко
Наукова думка, 2006
212006
"Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім"
ВГ Скляренко
Мовознавство, 2010
202010
Історія акцентуації іменників а-основ української мови
ВГ Скляренко
Naukova Dumka, 1969
19*1969
Етимологічні розвідки. 9
ВГ Скляренко
Мовознавство, 2010
172010
Походження назви Україна
ВГ Скляренко
Мовознавство., 15, 2006
162006
Історія українського наголосу: Дієслово
ВГ Скляренко
Naukova dumka, 2017
14*2017
Исторія акцентуації іменників середнього роду української мови
ВГ Скляренко
Наукова Думка, 1979
131979
Звідки походить назва Україна
В Скляренко
Україна, 1991
121991
Україна: походження назви
В Скляренко, ВГ Скляренко
Вісник Міжнародної асоціації україністів. Науковий і культурно-освітній …, 1991
111991
Историческая типология славянских языков: фонетика, словообразование, лексика и фразеология
OS Melʹnychuk
(No Title), 1986
10*1986
History of the Ukrainian language
MA Zhovtobriukh, VM Rusanivskyi, VH Skliarenko
Phonetics [Istoriia ukrainskoi movy. Fonetyka], Kyiv 367, 1979
10*1979
З історії акцентуації неозначеної форми дієслів української мови
ВГ Скляренко
Мовознавство.–1988 2, 38-44, 1988
9*1988
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20