Яворський, Б.І.; Yavors'ky, Bohdan; Yavorskiy, Bohdan I.; Yavorskii, B.I.; Yavorskyi, Bohdan
Яворський, Б.І.; Yavors'ky, Bohdan; Yavorskiy, Bohdan I.; Yavorskii, B.I.; Yavorskyi, Bohdan
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю
РА Ткачук, БІ Яворський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
212009
Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення
ЯП Драган, ЛС Сікора, БІ Яворський
Львів: ЕБТЕС, 132, 1999
161999
Математичне моделювання електроретинографічних сигналів
АВ Юзьків, БІ Яворський
Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя, 40-45, 1997
131997
Концепції і принципи побудови моделей для означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
ЯП Драган, БІ Яворський, ЄБ Яворська
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 200-205, 2001
92001
Informatsiini ta lazerni tekhnolohii vidboru potokiv danykh ta yikh kohnityvna interpretatsiia v avtomatyzovanykh systemakh upravlinnia
BV Durniak, LS Sikora, NK Lysa, RL Tkachuk, BI Yavorskyi
Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva, 2017
82017
Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics
M Bachynskyy, Y Stoyanov, B Yavorskyy
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 124-130, 2016
82016
Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample
B Yavorskyy
TCSET'2014, 714, 2014
82014
Shannon’s measure of information and signal theory
Y Dragan, L Sikora, B Yavors’kyi
Современные методы цифровой обработки сигналов в системах измерения …, 1999
71999
Metod pobudovy biotexnichnoyi systemy dlya ocinyuvannya elektroretynogram z pidvyshhenymy virogidnistyu ta efektyvnistyu
R Tkachuk, B Yavorskyy
Visnyk TDTU 14 (3), 102-110, 2009
62009
Identification of parameters of dipole model of the LED radiation source
SYM Bachynskyy МV, BI Yavorskyy
Scientific Journal of TNTU (Tern.) 85 (1), 118-125, 2017
52017
Системний аналіз стану та обґрунтування сучасної теорії стохастичних сиґналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення
ЯП Драган, ЛС Сікора, БІ Яворський
Львів: НВФ" Українські технології, 240, 2014
52014
Повышение эффективности электроретинографической системы
РА Ткачук, ГБ Цуприк, БИ Яворский
Управляющие системы и машины, 33-40, 2013
52013
Метод реконструкції зображень в електроімпедансній томографії
БІ Яворський, Ю Промович
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
52009
Критерії вибору базисів зображення випадкових процесів для ергатичних систем
БІ Яворський, ГМ Шадріна
Вісник Тернопільського приладобудівного інституту 2, 133-137, 1996
51996
Расчет цифровых полосовых фильтров типа Чебышева
БИ Яворский, З Домбровский, БІ Яворський, ЗІ Домбровський
51981
Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем
РА Ткачук, БИ Яворский, ВИ Кузь
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 108, 2013
42013
A Model of the Test Signal Noise in Channels With Digital Signal Processing
BI Yavorskii, YP Dragan
Radioelectronics and Communications Systems 29 (9), 18-23, 1986
4*1986
Determination of non-intensive light flux intensity after propagation through layered biological environment
M Bachynskyy, Y Stoyanov, B Yavorskyy
Вісник Тернопільського національного технічного університету 86 (2), 101-107, 2017
32017
Метод визначення точки розкладки ритмокардіосигналу
Б Яворський, Ю Лещишин
Видавництво Львівської політехніки, 2011
32011
Побудова функціоналу відношення правдоподібностей для сигналу з розсіяним спектром
Б Яворський
Відбір та обробка інформації 97 (20), 38-43, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20