Підписатись
Любов Кондратюк
Любов Кондратюк
доцент кафедри філософії та економічної теорії, ТНПУ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4709-0512
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modernising education: unlearned lessons from Frederick Taylor
MA Shulga, GA Poperechna, LR Kondratiuk, HR Petryshyn, A Zubchyk
Linguistics and Culture Review 5 (S2), 80-95, 2021
112021
Modernising education: unlearned lessons from Frederick Taylor. Linguistics and Culture Review, 5 (S2), 80-95
MA Shulga, GA Poperechna, LR Kondratiuk, HR Petryshyn, OA Zubchyk
72021
Добро і зло в етиці Канта
Л Кондратюк
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія, С. 58-62, 2002
32002
Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі
Л Кондратюк, В Цвіркун
Режим доступу: http://dspace. pnpu. edu. ua/bitstream/123456789/1140/1/Kondr …, 2012
22012
Legal transformations in the Ukrainian legal system under the influence of international law.
N Morska, G Poperechna, I Svitlak, N Maslova, L Kondratiuk
Cuestiones Políticas 40 (72), 2022
12022
Ціннісні аспекти естетичного виховання
ЛР Кондратюк, С Шевчук
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКА ШКОЛА: ЇЇ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ЛОГІКИ
С Шевчук, Л Кондратюк
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії, 120, 2023
2023
До проблеми ціннісної нейтральності науки
Л Кондратюк, С Шевчук
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Проблеми порушення прав людини в реаліях сьогодення: філософсько-правові аспекти
Н Морська, Л Кондратюк
Наукові інновації та передові технології, 2022
2022
Щодо ціннісної переорієнтації відношення людини до природи у контексті формування нового типу раціональності
С Шевчук, ЛР Кондратюк
Вектор, 2021
2021
Філософія: Практикум: навч. посіб. Частина 1 / Л.Р. Кондратюк, Г.А. Поперечна, О.А. Розумович; за заг. ред. Г.А. Поперечної. 2-ге вид, доп. і перер. Тернопіль: Осадца Ю.В.
Л Кондратюк, Г Поперечна, О Розумович
2021
Криза сучасного лібералізму: трансформація базових концептів
ЛР Кондратюк, ЯС Васильківський
CPN Publishing Group, 2020
2020
Знання і віра у філософії Блеза Паскаля
СФ Шевчук, ЛР Кондратюк
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Учити бути людиною: філософські засади педагогічного мислення
ЛР Кондратюк, СФ Шевчук
Leipzig University; Baltija Publishing, 2018
2018
Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності (Philosophical reflection on Ukrainian history as a factor for forming of national …
Л Кондратюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Філософські аспекти педагогічного мислення
Л Кондратюк
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Форми і методи праці з учнями зі …, 2016
2016
Філософія: практикум. Частина І / За ред. Поперечної Г. А.
Л Кондратюк, Г Поперечна, О Розумович
Тернопіль: ТНПУ, 2016
2016
Pro осердя і периферію філософсько-антропологічного знання
Л Кондратюк, В Цвіркун
Створення суспільства рівних можливостей як реальна основа патріотизму: XI …, 2016
2016
У пошуках ідентичності (до питання про філософську версію української історії)
Л Кондратюк
«Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання …, 2016
2016
Запити філософської версії української історії // «Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин»
Л Кондратюк
Міжнародна наукова конференція: ХХVІІІ-мі Читання, присвячені пам’яті …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20