Любов Кондратюк
Любов Кондратюк
доцент кафедри філософії та економічної теорії, ТНПУ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4709-0512
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Добро і зло в етиці Канта
Л Кондратюк
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія, С. 58-62, 2002
32002
Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі
Л Кондратюк, В Цвіркун
Режим доступу: http://dspace. pnpu. edu. ua/bitstream/123456789/1140/1/Kondr …, 2012
12012
Щодо ціннісної переорієнтації відношення людини до природи у контексті формування нового типу раціональності
С Шевчук, ЛР Кондратюк
Вектор, 2021
2021
Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності (Philosophical reflection on Ukrainian history as a factor for forming of national …
Л Кондратюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Філософські аспекти педагогічного мислення
Л Кондратюк
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Форми і методи праці з учнями зі …, 2016
2016
Філософія: практикум. Частина І / За ред. Поперечної Г. А.
Л Кондратюк, Г Поперечна, О Розумович
Тернопіль: ТНПУ, 2016
2016
Pro осердя і периферію філософсько-антропологічного знання
Л Кондратюк, В Цвіркун
Створення суспільства рівних можливостей як реальна основа патріотизму: XI …, 2016
2016
У пошуках ідентичності (до питання про філософську версію української історії)
Л Кондратюк
«Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання …, 2016
2016
Запити філософської версії української історії // «Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин»
Л Кондратюк
Міжнародна наукова конференція: ХХVІІІ-мі Читання, присвячені пам’яті …, 2016
2016
Філософія: програма для підготовки до здачі кандидатського іспиту аспірантами і здобувачами усіх спеціальностей
Л Кондратюк
Тернопіль: ТНПУ, 2016
2016
Українська філософія та історична наука: пошуки консенсусу
Л Кондратюк
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2016», 20 …, 2016
2016
Філософія: програма для підготовки до здачі вступного іспиту в аспірантуру
Л Кондратюк
Тернопіль: ТНПУ, 2015
2015
Філософія: навчально-методичний посібник для підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії аспірантами і здобувачами усіх спеціальностей
Л Кондратюк, Н Морська
Тернопіль: ТНПУ, 2015
2015
Українська історія в освітньому контексті (філософський аспект)
Л Кондратюк, О Розумович
Міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасної освіти: потенціал, талант …, 2015
2015
ΦІЛОСОΦСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА СТАНОВИЩЕ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Л Кондратюк, В Цвіркун
Філософія, 71, 2013
2013
Етика та естетика: навчально-методичний посібник
Л Кондратюк
Тернопіль: ТНПУ, 2013
2013
Філософія: навчально-методичний посібник
Л Кондратюк, Г Поперечна, О Розумович
Тернопіль: ТНПУ, 2013
2013
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА СТАНОВИЩЕ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Л Кондратюк, В Цвіркун
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць …, 2013
2013
Філософія в тестових завданнях: навчально-методичний посібник
Л Кондратюк, Г Поперечна, О Розумович
Тернопіль: ТНПУ, 2011
2011
Філософія: навчально-методичний посібник
Л Кондратюк, О Розумович, Г Поперечна
Тернопіль: ТНПУ, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20