Підписатись
Software Engineering Department
Software Engineering Department
ТНТУ ім. І.Пулюя
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози)
СВ Гладьо
К.: КДЛУ, 2000
532000
Mathematical modeling and visualization of gas transport in a zeolite bed using a slice selection procedure
M Petryk, S Leclerc, D Canet, J Fraissard
482007
Numerical and analytical modeling of solid–liquid expression from soft plant materials
M Petryk, E Vorobiev
AIChE journal 59 (12), 4762-4771, 2013
432013
Liquid flowing from porous particles during the pressing of biological materials
M Petryk, E Vorobiev
Computers & chemical engineering 31 (10), 1336-1345, 2007
412007
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
40*2022
Інтегральні перетворення Фур'є-Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах
МП Ленюк, МР Петрик
К.: Наук. думка, 2000
392000
Competitive diffusion of gases in a zeolite using proton NMR and a slice selection procedure
S Leclerc, M Petryk, D Canet, J Fraissard
Catalysis Today 187 (1), 104-107, 2012
382012
Моделювання програмного забезпечення: науково-методичний посібник
МР Петрик, ОЮ Петрик
Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
262015
Reliability of RSA algorithm and its computational complexity
M Karpinskyy, Y Kinakh
Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and …, 2003
232003
Моделирование и анализ концентрационных полей нелинейной компетитивной двухкомпонентной диффузии в среде нанопористых частий
МР Петрик, Ж Фрессард, ДМ Михалик
Проблемы управления и информатики 4, 73-83, 2009
212009
MATHEMATICAL MODELLING AND RESEARCH FOR DIFFUSION PROCESSES IN MULTILAYER AND NANOPOROUS MEDIA
M Petryk, O Shabliy, M Leniuk, P Vasyluk
Fluid Transport in Nanoporous Materials, 639-655, 2006
212006
Математичне моделювання дифузiйного масопереносу зi спектральним параметром для n-iнтерфейсних неоднорiдних i нанопористих необмежених середовищ
МП Петрик
Буковинський математичний журнал, 2006
182006
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 121–ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Освітньо-професійна програма «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО …
МР Петрик, ДМ Михалик, ЯІ Кінах, ГБ Цуприк
172017
Идентификация кинетических параметров однокомпонентного адсорбционного массопереноса в микропористых каталитических средах
ВС Дейнека, МР Петрик, ДМ Михалик
Проблемы управления и информатики 2, 12-25, 2011
172011
Математическое моделирование массопереноса в симетрических неоднородных и нанопористых средах с системой n-интерфейсных взаимодействий
МР Петрик
Кибернетика и системный анализ, 114-134, 2007
162007
Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях
М Петрик, М Баб’юк
Тернопіль: Підручники і посібники, 1998
161998
Идентификация параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов
ВС Дейнека, МР Петрик
Компьютерная математика, 41-51, 2012
142012
Інтегральні перетворення Фур’є
МП Ленюк, МР Петрик
Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання …, 2000
132000
Идентификация кинетических параметров массопереноса в составляющих многокомпонентных неоднородных нанопористых сред системы компетитивной диффузии
ВС Дейнека, МР Петрик, Ж Фрессард
Кибернетика и системный анализ, 45-64, 2011
122011
Концепції і принципи побудови моделей дія означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
ЯП Драган, БІ Яворський, ЄБ Яворська
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 200-205, 2001
122001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20