Андрій Мельничин
Андрій Мельничин
Доцент львівського національного університету імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз методів пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
АВ Мельничин, ГГ Цегелик
Комп’ютерні технології друкарства, 95-112, 2006
52006
Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
АВ Мельничин, ГГ Цегелик
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ.—2006.—Вип 11, 225-229, 2006
52006
Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних
АВ Мельничин
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …, 2009
32009
Вступ до науково-дослідницької роботи : методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт з інформатики
ІАЛ А. В. Мельничин
22014
Методи пошуку інформації у файлах баз даних та їх ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
АВ Мельничин, ГГ Цегелик
Комп’ютерні технології друкарства, 41-52, 2006
22006
Метод пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів
Г Цегелик, А Мельничин
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 169-177, 2006
22006
Ефективність методу r – рівневого блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
АВМ Г. Г. Цегелик
Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Сер. Інформаційні системи та мережі., 184–192, 2005
22005
Порівняльний аналіз ефективності методів пошуку інформації у файлах баз даних
АВМ Г. Г. Цегелик
Відбір і обробка інформації, 135–142, 2005
22005
Phenomenological model of information operation in social networking services
AM Kateryna Molodetska, Yuriy Tymonin, Oleksandr Markovets
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 19 (2 …, 2020
2020
Використання системи візуалізації 3D-об’єктів у навчальному процесі
АВ Мельничин
Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами …, 2018
2018
Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей учнів
А Мельничин, О Біляковська
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 203-210, 2017
2017
Використання Big Data у R
ДАП Д.М. Неспляк, Т.В. Магеровська, А.В. Мельничин, Р.І. Тучапський
Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних …, 2017
2017
Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей
АВМ О. О. Біляковська
Психолого-педагогічні проблеми сільської, 35-41, 2017
2017
Система тестування знань на базі інтернет-підходу
А Мельничин, О Біляковська
ВНТУ, 2014
2014
Основи фінансового аналізу: тексти лекцій
АВ Мельничин
2013
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НА БАЗІ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-ПІДХОДУ
O Bilyakovska, A Melnychyn
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2013
2013
Модель системи тестування на базі соціального Інтернет-підходу
О Біляковська, А Мельничин
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2013
2013
Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних
А Мельничин, Г Цегелик
Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика …, 2013
2013
Використання методів системного аналізу для розробки системи прийняття рішень щодо стану навколишнього середовища
О Підгірняк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Система моніторингу та корекції постави користувача комп’ютера на основі нейронних мереж
А Бас
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20