Вячеслав Шавкун
Вячеслав Шавкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин»
ВО Смирнов
Донецький національний технічний університет, 2008
10*2008
Діагностування тягових електричних машин електротранспорту
ВМ Шавкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-53, 2014
42014
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання»(для студ. 3 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 …
ОО Воронков
42008
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ" МІКРОЕКОНОМІКА"
СМ Шаповал, СГ Негрій
ДонНТУ, 2004
4*2004
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
3*2013
Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Коммунальное хозяйство городов, 325-338, 2009
32009
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2 (36)), 2008
32008
Моделювання споживання ресурсів на міському електричному транспорті
ВХ Далека, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 247-251, 2011
22011
Методи моніторингу параметрів тягових електричних двигунів в процесі експлуатації рухомого складу міського електротранспорту
ВМ Шавкун, ВМ Бушма
Коммунальное хозяйство городов, 272-278, 2011
22011
Вплив періодичності діагностування на показники надійності тягових електродвигунів рухомого складу електротранспорту
ВМ Шавкун, СП Шацький
Комунальне господарство міст, 265-269, 2011
22011
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків»(для студентів денної, заочної форм навчання і слухачів другої …
ТВ Жидкова
22005
Моделирование процессов износа контактного провода городского электротранспорта
ВМ Шавкун, ВИ Скурихин, НВ Гарбуз
CETERIS PARIBUS, 2015
12015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни" Технологічні основи машинобудування"
МО Бабенко, ТВ Горячева
Красноармійськ, Видавництво Красноармійського індустріального інституту, 2012
12012
Системи електропостачання в електромехатронних комплексах: конспект лекцій для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141–Електротехніка …
ТМ Павленко, НП Лукашова, ВМ Шавкун
2019
Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством
ДЮ Зубенко, ВМ Шавкун, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Технологический аудит и резервы производства, 46-51, 2016
2016
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ВМ Шавкун, НВ Гарбуз, ОВ Мизяк, ВВ Чубенко
Велес, 54-58, 2016
2016
Обґрунтування концептуального підходу до визначення витрат енергоносія трамвайним вагоном
ВБ Будниченко, ВХ Далека, ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 62-67, 2015
2015
Исследование влияния эксплуатационных факторов на параметры нагружения силового электрооборудования троллейбусов
ВМ Шавкун, АА Певная, БО Уваров
Символ науки, 2015
2015
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Матеріалознавство"(для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Гірництво»)
СО Вірич, ОІ Повзун, ТВ Горячева, МО Бабенко, ІМ Лаппо
Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20