Вячеслав Шавкун
Вячеслав Шавкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
TitleCited byYear
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування»
ЄВ Мелешко, ЛВ Константинова
КНТУ, 2016
62016
Діагностування тягових електричних машин електротранспорту
ВМ Шавкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-53, 2014
42014
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Частина друга ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ВО Самороков
42013
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
4*2013
Методи моніторингу параметрів тягових електричних двигунів в процесі експлуатації рухомого складу міського електротранспорту
ВМ Шавкун, ВМ Бушма
Коммунальное хозяйство городов, 272-278, 2011
32011
Вплив періодичності діагностування на показники надійності тягових електродвигунів рухомого складу електротранспорту
ВМ Шавкун, СП Шацький
Комунальне господарство міст, 265-269, 2011
32011
Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Коммунальное хозяйство городов, 325-338, 2009
32009
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2 (36)), 2008
32008
Diagnostics of electric transport traction electric machines
ВМ Шавкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (7 (67)), 48-53, 2014
22014
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків»(для студентів денної, заочної форм навчання і слухачів другої …
ТВ Жидкова
22005
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ВХ Далека, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 247-251, 0
2
Моделирование процессов износа контактного провода городского электротранспорта
ВМ Шавкун, ВИ Скурихин, НВ Гарбуз
CETERIS PARIBUS, 2015
12015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни" Технологічні основи машинобудування"
МО Бабенко, ТВ Горячева
Красноармійськ, Видавництво Красноармійського індустріального інституту, 2012
12012
Аналіз сучасних методів діагностики технічного стану асинхронних двигунів
ВМ Шавкун, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 8-12, 2019
2019
Системи електропостачання в електромехатронних комплексах: конспект лекцій для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141–Електротехніка …
ТМ Павленко, НП Лукашова, ВМ Шавкун
2019
Застосування методу регулювання струму у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту
СО Закурдай, НІ Кульбашна, ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 140-145, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти другого …
АП Павлюк, ЮЮ Зятюк
2019
Перспективні напрями розвитку методів і засобів технічної діагностики електричного транспорту
ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 58-63, 2018
2018
Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством
ДЮ Зубенко, ВМ Шавкун, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Технологический аудит и резервы производства, 46-51, 2016
2016
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ВМ Шавкун, НВ Гарбуз, ОВ Мизяк, ВВ Чубенко
Велес, 54-58, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20