Вячеслав Шавкун
Вячеслав Шавкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
TitleCited byYear
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин
ВО Смирнов
Донецький національний технічний університет, 2008
10*2008
Діагностування тягових електричних машин електротранспорту
ВМ Шавкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-53, 2014
42014
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу Економіко-математичне моделювання(для студ. 3 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305…
ОО Воронков
42008
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ" МІКРОЕКОНОМІКА"
СМ Шаповал, СГ Негрій
ДонНТУ, 2004
4*2004
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту за напрямком Проектування автотранспортних…
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
3*2013
Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Коммунальное хозяйство городов, 325-338, 2009
32009
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни Бухгалтерія 1С для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501…
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2 (36)), 2008
32008
Моделювання споживання ресурсів на міському електричному транспорті
ВХ Далека, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 247-251, 2011
22011
Методи моніторингу параметрів тягових електричних двигунів в процесі експлуатації рухомого складу міського електротранспорту
ВМ Шавкун, ВМ Бушма
Коммунальное хозяйство городов, 272-278, 2011
22011
Вплив періодичності діагностування на показники надійності тягових електродвигунів рухомого складу електротранспорту
ВМ Шавкун, СП Шацький
Комунальне господарство міст, 265-269, 2011
22011
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять навчальної дисципліни Реконструкція житлових і громадських будинків(для студентів денної, заочної форм навчання і слухачів другої…
ТВ Жидкова
22005
Моделирование процессов износа контактного провода городского электротранспорта
ВМ Шавкун, ВИ Скурихин, НВ Гарбуз
CETERIS PARIBUS, 2015
12015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни" Технологічні основи машинобудування"
МО Бабенко, ТВ Горячева
Красноармійськ, Видавництво Красноармійського індустріального інституту, 2012
12012
Системи електропостачання в електромехатронних комплексах: конспект лекцій для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141–Електротехніка…
ТМ Павленко, НП Лукашова, ВМ Шавкун
2019
Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством
ДЮ Зубенко, ВМ Шавкун, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Технологический аудит и резервы производства, 46-51, 2016
2016
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ВМ Шавкун, НВ Гарбуз, ОВ Мизяк, ВВ Чубенко
Велес, 54-58, 2016
2016
Обґрунтування концептуального підходу до визначення витрат енергоносія трамвайним вагоном
ВБ Будниченко, ВХ Далека, ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 62-67, 2015
2015
Исследование влияния эксплуатационных факторов на параметры нагружения силового электрооборудования троллейбусов
ВМ Шавкун, АА Певная, БО Уваров
Символ науки, 2015
2015
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Матеріалознавство"(для студентів заочної форми навчання напряму підготовки Гірництво)
СО Вірич, ОІ Повзун, ТВ Горячева, МО Бабенко, ІМ Лаппо
Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20