Вячеслав Шавкун
Вячеслав Шавкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та…
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
122018
Діагностування тягових електричних машин електротранспорту
ВМ Шавкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-53, 2014
42014
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Частина друга ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ВО Самороков
42013
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Процеси підземних гірничих робіт"(для студентів спеціальності 7.090301 денної і заочної форм навчання)
НН Касьян, ВД Мороз, АК Носач, НА Рязанцев, ИГ Сахно
КИИ ДонНТУ, 2010
4*2010
Diagnostics of electric transport traction electric machines
ВМ Шавкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (7 (67)), 48-53, 2014
32014
Методи моніторингу параметрів тягових електричних двигунів в процесі експлуатації рухомого складу міського електротранспорту
ВМ Шавкун, ВМ Бушма
Коммунальное хозяйство городов, 272-278, 2011
32011
Вплив періодичності діагностування на показники надійності тягових електродвигунів рухомого складу електротранспорту
ВМ Шавкун, СП Шацький
Комунальне господарство міст, 265-269, 2011
32011
Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Коммунальное хозяйство городов, 325-338, 2009
32009
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2 (36)), 2008
32008
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять навчальної дисципліни Реконструкція житлових і громадських будинків(для студентів денної, заочної форм навчання і слухачів другої…
ТВ Жидкова
22005
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ВХ Далека, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 247-251, 0
2
Моделирование процессов износа контактного провода городского электротранспорта
ВМ Шавкун, ВИ Скурихин, НВ Гарбуз
CETERIS PARIBUS, 2015
12015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни" Технологічні основи машинобудування"
МО Бабенко, ТВ Горячева
Красноармійськ, Видавництво Красноармійського індустріального інституту, 2012
12012
Аналіз сучасних методів діагностики технічного стану асинхронних двигунів
ВМ Шавкун, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 8-12, 2019
2019
Системи електропостачання в електромехатронних комплексах: конспект лекцій для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141–Електротехніка…
ТМ Павленко, НП Лукашова, ВМ Шавкун
2019
Застосування методу регулювання струму у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту
СО Закурдай, НІ Кульбашна, ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 140-145, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг для здобувачів вищої освіти другого…
АП Павлюк, ЮЮ Зятюк
2019
Перспективні напрями розвитку методів і засобів технічної діагностики електричного транспорту
ВМ Шавкун
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 58-63, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Маркетинг для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг
ЮО Соколова, ЮА Соколова
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством
ДЮ Зубенко, ВМ Шавкун, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Технологический аудит и резервы производства, 46-51, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20