Підписатись
Наталія Стадник (Nataliia Stadnyk)
Наталія Стадник (Nataliia Stadnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modeling and Signals Processing Using Cyclic Random Functions
S Lupenko, O Orobchuk, N Stadnik, A Zozulya
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
21*2018
Method for reducing the computational complexity of processing discrete cyclic random processes in digital data analysis systems
S Lupenko, I Lytvynenko, N Stadnyk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 97 (1), 110-121, 2020
82020
Математичне моделювання та методи опрацювання сигналів серця на базі циклічних випадкових процесів та векторів
СА Лупенко, АС Сверстюк, НБ Стадник, АМ Зозуля
Natural and Technical Sciences, 47, 2018
72018
The comparative analysis of mathematical models of cyclic signals structure and processes
SA Lupenko, HM Osukhivska, NS Lutsyk, NB Stadnyk, AM Zozulia, ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 115-127, 2016
72016
Умовний циклічний випадковий процес як математична модель коливних сигналів та процесів із подвійною стохастичністю
СА Лупенко, АС Сверстюк, НС Луцик, НБ Стадник, АМ Зозуля
Поліграфія і видавнича справа, 147-159, 2016
72016
Model Of Signals With Double Stochasticity In The Form Of A Conditional Cyclic Random Process.
A Lupenko, S., Lytvynenko, I., Stadnyk, N., Zozulia
The 2nd International Workshop Information – Communication Technologies …, 2020
6*2020
Method of statistical processing of discrete cycle random processes, by their reduction to isomorphic periodic random sequences
S Lupenko, I Lytvynenko, N Stadnyk
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
52020
An Approach to Constructing a Taxonomic Tree of Models Cyclic Signals in the Tasks of Developing an Onto-oriented System for Decisions Supporting of Models Choice
S Lupenko, N Stadnyk, C Nnamene
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
52019
Matematychne modeliuvannia ta metody opratsiuvannia syhnaliv sertsia na bazi tsyklichnykh vypadkovykh protsesiv ta vektoriv
S Lupenko, A Zozulia, A Sverstiuk, N Stadnyk
Sciences and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 6 (20 …, 2018
52018
Umovnyi tsyklichnyi vypadkovyi protses yak matematychna model kolyvnykh syhnaliv ta protsesiv iz podviinoiu stokhastychnistiu. Polihrafiia i vydavnycha sprava
S Lupenko, A Sverstiuk, N Lutsyk, N Stadnyk, A Zozulia
Polihrafiia i vydavnycha sprava, 71, 2016
52016
Modification of the Software System for the Automated Determination of Morphological and Rhythmic Diagnostic Signs by Electrocardio Signals
S Lupenko, I Lytvynenko, N Stadnyk, H Osukhivska, N Kryvinska
The 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies …, 2020
42020
Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування
СА Лупенко, НС Луцик, АМ Лупенко, НБ Стадник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
32014
Функції обчислювальної складності методів статистичного оцінювання кореляційної функції дискретного циклічного випадкового процесу
Н Стадник, СА Лупенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
22020
Модифікація програмного комплексу для автоматизованого визначення морфологічних та ритмічних діагностичних ознак за електрокардіосигналами
СА Лупенко, ЯВ Литвиненко, ГМ Осухівська, НБ Стадник, АС Сверстюк
Вісник Хмельницького національного університету 1 (281), 137-146, 2020
2*2020
Застосування процесів авторегресії та ковзного середнього в задачах економетрики
Н Стадник
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
22013
Методи детектування текстових областей на зображеннях
ДР Чарковський, НБ Стадник
Матеріали ХI науково-технічної конференції Тернопільського національного …, 2023
12023
Методи розпізнавання обличь в системах ідентифікації користувачів розумного будинку
О Подвисоцький, Н Стадник
Матеріали ХI науково-технічної конференції Тернопільського національного …, 2023
12023
Методи біометричної ідентифікації в розумному будинку
О Подвисоцький, Н Стадник
Матеріали XІI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та …, 2023
12023
METHOD OF SET AND TAXONOMY INDUCTION OF CYCLIC FUNCTIONAL RELATIONS CLASSES WITHIN THE FRAMEWORK OF AXIOMATIC-DEDUCTIVE STRATEGY OF ORGANIZATION OF CYCLIC FUNCTIONAL RELATIONS …
S Lupenko, A Zozulya, C Chizoba, N Stadnyk, A Horkunenko
Innovative Solution in Modern Science 4 (48), 92-107, 2021
12021
Алгоритм ідентифікації відвідувача в домофонній системі за зображенням особи
Ю Шевчук, Н Стадник
Матеріали Ⅸ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20