Marina Korobchenko (Коробченко)
Marina Korobchenko (Коробченко)
National Museum of Natural History, Ukraine (Національний науково-природничий музей НАН України)
Подтвержден адрес электронной почты в домене museumkiev.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів [Rare fauna of Eastern Ukraine: its composition and distribution of rare species]
І Загороднюк, М Коробченко
Праці Теріологічної школи (Вип. 9: Раритетна теріофауна та її охорона) 9 …, 2008
332008
Расширение ареала крота европейского (Talpa europaea) в долине реки Северский Донец [Expansion of the European mole (Talpa europaea) from the Seversky Donets River valley]
МА Коробченко
Зоологический журнал 88 (4), 465–472, 2009
21*2009
Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги [Rare fauna of Lugansk region: Vertebrate animals of primary importance]
І Загороднюк, М Коробченко
Луганськ : Видавництво ШИКО, 2014
15*2014
Rare fauna of Eastern Ukraine: its composition and distribution of rare species
I Zagorodniuk, M Korobchenko
Proceedings of Theriological School, Rare fauna and its conservation 9, 107-156, 2008
152008
Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн
М Коробченко, І Загороднюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія 26, 13–26, 2009
142009
Taxonomy and levels of differentiation in mole-rats (Spalacidae) of the fauna of Ukraine and adjacent countries [Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни …
M Korobchenko, I Zagorodniuk
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, Series Biology 26, 13–26, 2009
142009
Екологія природно-вогнищевих інфекцій за участю ссавців на Луганщині
М Коробченко
Теріофауна сходу України (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 7), 276–290, 2006
14*2006
Underground Rodents as Life Type of Mammals [Підземні гризуни як життєва форма ссавців]
MA Korobchenko, IV Zagorodniuk, IG Emelyanov
Proceedings of the National Museum of Natural History 8, 5–32, 2010
12*2010
Землерийна діяльність сліпушка (Ellobius talpinus) та характеристика його пориїв [Digging activity of the northern mole vole (Ellobius talpinus) and Characteristics of its Burrows]
МА Коробченко, ІВ Загороднюк
Вісник Луганського університету. Біологічні науки 14 (153), 56-62, 2008
9*2008
Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині [Distribution and dynamics of rabies in mammal populations in Luhansk province]
І Загороднюк, М Коробченко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна 45, 127-138, 2007
9*2007
Steppe rodents at the edge of their range: a case study on Spalax microphthalmus in the north of Ukraine
I Zagorodniuk, M Korobchenko, V Parkhomenko, Z Barkaszi
Biosystems Diversity 26 (3), 188-200, 2018
82018
Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна) [Review of distribution and morphometric …
М Коробченко, І Загороднюк, К Редінов
Proceedings of the Theriological School 12, 89-101, 2014
8*2014
Зооноз сказу у диких і синантропних угрупованнях ссавців Східної України
МА Коробченко
ZOOCENOSIS: Матер. Междунар. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в …, 2007
82007
Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus
M Korobchenko, I Zagorodniuk
Proceedings of the Theriological School 14, 85-94, 2016
72016
Former and modern distribution of Ellobius talpinus (Rodentia, Mammalia) in the Lower Dnipro region [Колишнє і сучасне поширення сліпушка звичайного, Ellobius talpinus …
M Korobchenko, E Chebotok, I Polischuk
Vestnik zoologii 44 (4), 368, 2010
7*2010
Землерий як життєва форма ссавців: аналіз фауни України [Underground dweller as life form of mammals: analysis of the fauna of Ukraine]
М Коробченко
Матеріали І Міжнар. наук. конф. Донецьк: Вебер, 192-194, 2009
7*2009
Ґрунтовиносна діяльність ссавців-землериїв фауни України і можливість визначення видів за слідами життєдіяльності [Soil Excavating Activity of Digging Mammals of Ukraine’s …
М Коробченко
Молодь і поступ біології: Матеріали ІV Міжнар. наук. конф.–Львів, 259-260, 2008
7*2008
Наземна активність підземного гризуна Spalax microphthalmus
М Коробченко
Биоразнообразие и роль животных в экосистемах, 339-341, 2009
62009
Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози [Bats and lyssaviruses: analysis of cases from Ukraine and hypotheses of rabies …
ІВ Загороднюк, МА Коробченко
Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки 16 (132 …, 2007
62007
Гризуни-землериї (Rodentia, Spalacidae et Ellobiusini) у зоологічних колекціях України
М Коробченко
Збірник праць зоологічного музею 45, 70-78, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20