Чміль Анатолій Іванович (AI Chmil)
Чміль Анатолій Іванович (AI Chmil)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергетична ефективність і екологічна безпека замкнутих еколого-біотехнічних систем в тваринництві
АІ Чміль
162015
Принципи формування системи управління якістю вищої освіти в умовах реформування
АІ Чміль
Післядипломна освіта в Україні, 9, 2006
152006
Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі
А Чміль, Л Ляхоцька, В Розмариця
Післядипломна освіта в Україні, 40-45, 2008
132008
Очно-дистанційне навчання у практиці роботи ЦІППО
ЛМ Чміль
Післядипломна освіта в Україні, 42-46, 2006
122006
Дослідження енергетичної досконалості біотехнічних систем у тваринництві
АІ Чміль
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
102015
Енергетична ефективнiсть i екологiчна безпека замкнутих еколого-бiотехнiчних систем в тваринництвi: монографiя
АI Чмiль
82015
Компетентнісний підхід як основа впровадження інноваційних моделей організації навчального процесу в закладах післядипломної освіти
АІ Чміль
Проблеми інноваційноінвестиційного розвитку.–2011.–Вип 1, 105-112, 2011
82011
Enerhetychna efektyvnist i ekolohichna bezpeka zamknutykh ekoloho-biotekhnichnykh system v tvarynnytstvi [Energy efficiency and ecological safety of closed ecological and …
AI Chmil
Kyiv,«Komprynt 163, 2015
72015
Дослiдження енергетичної досконалостi бiотехнiчних систем у тваринництвi
АI Чмiль
72015
Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти
ЛМ Ващенко, АІ Чміль, ТВ Пустова, ЛА Гаєвська
" Педагогічна думка", 2012
72012
Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія/[Єльникова. В., Куценко ВІ, Маслов ВІ …
АІ Чміль
7*
Doslidzhennia enerhetychnoi doskonalosti biotekhnichnykh system u tvarynnytstvi [Research of energy perfection of biotechnical systems in animal husbandry]
AI Chmil
Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy 209 (2), 58-63, 2015
62015
Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: навч. посіб.
АІ Чміль
К.: Логос, 2006
62006
Інноваційні моделі організації навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти
АІ Чміль
Теорія та методика управління освітою: електронне наук. фах. видання, 2010
52010
Структурні елементи критеріального оцінювання діяльності закладів освіти
АІ Чміль, ОС Боднар
Postmetodika 5, 37, 2006
52006
Інноваційні моделі професійного навчання керівників закладів професійної освіти в системі підвищення кваліфікації
А Чміль
Анатолій Чміль/[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://lib. znate. ru …, 2012
42012
Структура і зміст інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу
АІ Чміль, МП Загорний
Вісник післядипломної освіти, 183-189, 2011
42011
Очно-дистанційне навчання як засіб індивідуалізації підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЛІ Даниленко, АІ Чміль, ВТ Розмариця
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного …, 2007
42007
Обґрунтування оптимальної структури сільськогосподарської еколого-біотехнічної системи
АІ Чміль
Актуальні питання фізіології рослин в аспекті екологічних проблем.–Чернівці …, 1995
41995
Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації
А Чміль
Післядипломна освіта в Україні, 33-37, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20