Підписатись
Вікторія Боковець / Bokovets Viktoriia
Вікторія Боковець / Bokovets Viktoriia
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління
ВВ Швед, ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ, 2012
212012
Менеджмент: навч. посіб.
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ, 2012
92012
Розроблення мотиваційних механізмів–прискорення інноваційної діяльності підприємств
ВВ Боковець
Економіка і суспільство, 395-398, 2017
82017
Ефективність корпоративного управління на підприємствах
ВВ Боковець
Глобальні та національні проблеми економіки, 328-331, 2015
72015
Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions
VV Bokovets, NL Zamkova, NM Makhnachova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 27-32, 2017
62017
Теоретико-методичні засади управління корпораціями: монографія
ВВ Боковець
ВВ Боковець–К.: Кондор, 2015
62015
Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією
ВВ Боковець
Экономика: реалии времени, 123-128, 2015
62015
Стратегiчне управлiння
ВВ Швед, ВВ Боковець
62012
Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ.-2010.-495 с, 2010
62010
Стратегiчне управлiння: навч. посiб
ВВ Швед, ВВ Боковець
52012
та ін. Підприємництво: навч. посіб
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ 506, 2, 2010
52010
Вплив COVID-19 на зовнішню трудову міграцію українців.
ООП 4. Боковець В.В., Давидюк Л.П.
Вісник Хмельницького національного ун-ту. Серія: Економічні науки …, 2021
42021
Людський потенціал як невід’ємна складова розвитку економіки
ОСМ В.В. Боковець, І.А. Григорук
колективна монографія.«Розвиток економіки та сучасний рівень менеджменту …, 2019
42019
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
ВВ Боковець, ЛП Давидюк
ВІСНИК, 1210, 2021
32021
ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗДЄ Боковець В.В., Денисевич Є.С.
ІНФРАСТРУКТУРА РИНК У Електронний науково-практичний журнал, 2018
32018
Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку
ВВ Боковець, ГВ Іванченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 145-148, 2017
32017
Підвищення ефективності управління підприємством в умовах формування ринку
ВВ Боковець, ВВ Григоренко
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 22, 2014
32014
Застосування тимбілдингу та тренінгових технологій для підвищення ефективності командного управління
ВВ Боковець, ЛО Кравчик, ЛО Кучерук
Регіональна бізнес-економіка та управління, 9-13, 2014
32014
Удосконалення системи управління сучасним промисловим підприємством
ВВ Боковець, ОМ Романюк
СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 2013
32013
Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів публічного управління
Л В.В. Боковець
Інфраструктура ринку. 2020. Випуск № 49. С.88-92., 2020
2*2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20