Подписаться
Хилько І.І., Хилько И.И., Ivan Hilko, Khilko I.I., Khylko
Хилько І.І., Хилько И.И., Ivan Hilko, Khilko I.I., Khylko
Миколаївський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міцність бісталевих стержнів при згині з поздовжньою силою з врахуванням деформованої схеми в області обмежених пластичних деформацій
ВС Шебанін, ІІ Хилько
Вісник аграрної науки Причорномор’я.-1998.-вип 2, 123-128, 1998
131998
Аналітичні залежності розрахунку прогинів стержнів при складному опорі за межею пружності
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
122003
Математична модель розрахунку прогинів стержнів в області обмежених пластичних деформацій при складному опорі
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько, ВГ Богза, ВГ Богза
72000
Прогнозування соціально-економічного розвитку територіальних громад
ІІ Хилько
52023
Проблеми міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів
ЛП Шебаніна, ІІ Хилько
52004
Експериментальні дослідження роботи бісталевих стержнів асиметричного перерізу за межею пружності
ХІІ Шебанін В.С.
Вiсник аграрної науки Причорномор'я, 186-192, 2008
42008
Експериментальні дослідження роботи бісталевих стержнів симетричного перерізу за межею пружності
ЛП Шебаніна, ЛП Шебанина, ІІ Хилько, ИИ Хилько
42007
Методика розрахунку несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності
ВС Шебанін, ІІ Хилько
ПРО МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ …, 2005
32005
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
ОВ Шебаніна, ЕВ Шебанина, СІ Тищенко, СИ Тищенко, МА Домаскіна, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2*2016
Особливості врахування деформованої схеми при дослідженні несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності
ІІ Хилько, ИИ Хилько
22014
Теоретико-експерементальне дослідження величини прогинів бісталевих стержнів при складному опорі за межею пружності
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
22003
Розмежування областей по розрахунку міцності та жорсткості стиснуто-зігнутих стержнів з врахуванням деформованої схеми в області обмежених пластичних деформацій
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
21999
Прогнозування зареєстрованого безробіття на основі аналітичних показників рядів динаміки
ІІ Хилько
12020
Економіко-математичне моделювання як стратегія інноваційного розвитку аграрних підприємств
ІІ Хилько
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
Расчет прочности бистальных стержней изгибаемых стержневых конструкций методом возобновления ограниченных пластических деформаций
ІІ Хилько, ИИ Хилько
12015
Дослідження міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів
ІІ Хилько, ИИ Хилько
12014
Прогнозування індексу споживчих цін в Україні методами економічної динаміки: Хилько Іван Іванович, Балицька Діана Олександрівна
І Хилько
Моделювання та прогнозування економічних процесів 1 (1), 136-138, 2024
2024
Мінімізація витрат аграрного виробництва методами економіко-математичного моделювання
ІІ Хилько
2023
Розвиток електронних платіжних систем та їх вплив на фінансову стабільність
ЄА Снідко, ІІ Хилько
2023
Вплив інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на інноваційний розвиток
ЯР Кємова, ІІ Хилько
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20