Підписатись
Вільчинський Олександр / Vilchynskyi Oleksandr / https://orcid.org/0000-0001-8369-1692
Вільчинський Олександр / Vilchynskyi Oleksandr / https://orcid.org/0000-0001-8369-1692
доцент кафедри журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Преса Тернопільщини 1985-1991 років: структурно-змістовий аспект
ОК Вільчинський
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016
52016
Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989–1991 рр.)
О Вільчинський
Теле-та радіожурналістика.–3, 2010
42010
Лінгвалізація концепту біженець у Тернопільській регіональній пресі
ТП Вільчинська, ОК Вільчинський
Сумський державний університет, 2022
32022
Частка як засіб формування комунікативних типів речення у творчості В. Шовкошитного
ТП Вільчинська, ОК Вільчинський
European Scientific Platform, 2021
32021
Літературні твори на шпальтах «Тернополя вечірнього» в контексті трансформації видання в період суспільних змін 1990-1991 рр
О Вільчинський
Humanities and Social Sciences. Budapes: Készült a Rózsadomb Contact Kfr …, 0
2
Зміни оцінності, пасивізація та реактуалізація лексичних одиниць у мові друкованих ЗМІ Тернопільщини в період суспільних змін (1989–1991 рр.)
ОК Вільчинський
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
12013
Semantic-Cognitive Nature of the Conceptualized the Comcept of Displaced Person in Media Text (on the Example of the Newspaper «Free Life Plus»)
T Vilchynska, O Vilchynskyi
State and Regions. Series: Social Communications, 159-165, 2022
2022
Концепт «Бог» у поетичній творчості Б.-І. Антонича та П. Сороки: лінгвокогнітивний аналіз
ТП Вільчинська, ОК Вільчинський
Гельветика, 2022
2022
Семантико-когнітивна природа концептуалізованого поняття переселеної особи в медіатексті (на прикладі газети «Вільне життя плюс»)
ТП Вільчинська, ОК Вільчинський
Класичний приватний університет, 2022
2022
Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження)
ТП Вільчинська, ГВ Бачинська, ОС Вербовецька, ОК Вільчинський
Мова, 68-73, 2021
2021
Літературознавчі студії Петра Сороки на шпальтах газети «Тернопіль вечірній»
ОК Вільчинський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Жанрово-стильові особливості поетичної драматургії Лесі Українки у вітчизняній та діаспорній науковій парадигмі (на матеріалі «Лісової пісні»)
Т Вільчинська, О Вільчинський
2019
FEATURES OF THE VERBALIZATION OF THE IDEA OF STATEHOOD IN THE MASS MEDIA TEXT (ON THE MATERIAL OF THE «TERNOPIL VECHIRNIY» NEWSPAPER IN THE PERIOD OF SOCIAL CHANGE 1990-1991)
O Vilchynskyi
OF THE LVIV UNIVERSITY, 186, 2019
2019
Becoming and development of advertisement in the newspaper “ternopil in the evening” in the context of transformation of edition in the period of public changes in 1990-1991
T Vilchynska, O Vilchynskyi
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019
2019
Тенденції мовного розвитку і книгодрукування в Україні XVII ст.
ТП Вільчинська, ОК Вільчинський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Етапи трансформації Тернопільської преси в період суспільних змін кінця 1980-х–початку 1990-рр.(на прикладі газети" Ровесник")
ОК Вільчинський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Трансформація районної преси Тернопільщини в період суспільних змін 1990-1991 років
ОК Вільчинський
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Польщі та її вербальне вираження на сторінках газети" Тернопіль вечірній" у період суспільних змін в 1990–1991 роках
ОК Вільчинський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Становлення незалежної преси на Тернопіллі. Дмитро Павличко на сторінках" Тернополя вечірнього" у 1990-1991 р.
ОК Вільчинський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Завальнюк Інна Яківна–доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
ОК Вільчинський, ОВ Галайбіда, КЙ Гільдебрант, ГВ Горох, ...
Тексти статей подаються в авторській редакції, 408, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20