Нечипорук Людмила Володимирівна; Нечипорук Людмила Владимировна; Liudmyla V. Nechyporuk
Нечипорук Людмила Володимирівна; Нечипорук Людмила Владимировна; Liudmyla V. Nechyporuk
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко, НЛ Володимирівна
Право, 2009
412009
Теорія та практика страхового ринку в Україні: Монографія.
ЛВ Нечипорук
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
35*2004
Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації : монографія
ЛВ Нечипорук
Х. : Право, 2010
342010
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко, ЛВ Нечипорук
Право, 2009
312009
Трансформацiя дiяльностi банкiв та небанкiвських кредитно-фiнансових установ в умовах фiнансової глобалiзацiї
АП Бондарь, ЛВ Нечипорук, ИЛ Огородник, ДМ Фролов, ТВ Гаврилюк, ...
«Оджакъ», 2012
252012
Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації
ЛВ Нечипорук
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
222012
Закон Украины "О страховании" : научно-практический комментарий. – 4-е изд., доп. и перераб .
ЛВ Нечипорук
Харків : Одиссей, 2006
142006
Закон Украины "О страховании" : Научно-практический комментарий –[3-е изд.]
ЛВ Нечипорук
Харків : Одиссей, 2005
142005
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
132008
Теорія і практика страхового ринку України
ЛВ Нечипорук
Право і Безпека, 114-116, 2002
92002
Напрями убезпечення страхового ринку України
ЛВ Нечипорук
Право, 2011
82011
Особливості перестрахування в умовах глобалізації
ЛВ Нечипорук
Право, 2011
82011
Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг
LV Nechyporuk
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (26), 411-417, 2018
7*2018
Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу : монографія
ЛВН Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
72014
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: навч. посіб.
ЛВН Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська
Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія …, 2013
72013
Інверсійний тип формування страхового ринку
ЛВ Нечипорук
Економічна теорія, С. 31–43., 2008
6*2008
Динаміка концентрації ринку суб’єктів страхування життя в Україні
НМ Білоус
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
52013
Ліберальна модель держави добробуту: економічні передумови реалізації в Україні
ОВ Овсієнко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
52013
Проблеми впровадження гендерного балансу на ринку праці
ЛВ Нечипорук
Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України …, 2005
52005
Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг
ЛВ Нечипорук
Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове …, 2015
4*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20