Тетяна Лозінська
Тетяна Лозінська
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчальний хор
В Газінський, Т Лозінська, К Дабіжа
Вінниця: “Розвиток”, 2012
42012
Учбовий хор
В Газінський, Т Лозінська, К Дабіжа
Вінниця: “Розвиток", 2003
32003
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ
ВІ Газінський, ТО Лозінська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
НАЦІОНАЛЬНА ДУХОВНО-МУЗИЧНА ШКОЛА 20-х рр. ХХ ст.
ВІ Газінський, ТО Лозінська
Редакційна колегія, 14, 2018
2018
Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до хорової роботи в школі
Л Білозерська
Сучасні інформаційні технології та інно-ваційні методики навчання у …, 2015
2015
Деякі аспекти розвитку старовинної та су-часної хорової нотографії
Л Газінський
Теоретичні та практичні питання культу-рології. Збірка наукових праць., С …, 2006
2006
Історичні витоки диригентського мистецтва
Л Газінський
Наукові записки. Серія: Історія, С.239-241, 2005
2005
Формування творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової практики.
Лозінська
Наукові записки. Серія “Педагогічні нау-ки”., С.154-157, 2001
2001
Творчий шлях Вінницького міського камерного хору.
Лозінська
Теоретичні та практичні питання культу-рології. Збірка наукових праць., С.17-26, 2001
2001
Деякі аспекти вокально-хоро-вої підготовки студентів музично-педагогіч-ного факультету.
Лозінська
Теорія і методика мистецької освіти. Збір-ник наукових праць, С.86-93, 2000
2000
Формування навичок науково-дослідної роботи в процесі засвоєння предметів диригентсько-хоро-вого циклу.
Лозінська
Наукові записки. Серія “Психологія і пе-дагогіка”., С.239-243, 2000
2000
Тенденції вокально-хорової підготовки студентів музично-педагогічного факультету.
Лозінська
Наука і сучасність. Збірка наукових праць 23 (випуск 2), С.102-107, 2000
2000
Деякі питання роботи з учбовим хором
Лозінська
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових …, 1999
1999
ХОРОВІ ТВОРИ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ НА ТЕКСТИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
B Бриліна, Л Василевська, Л Онофрійчук, І Олійник, Г Білозерська, ...
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, 73, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14