Olga Shoman (Ольга Шоман)
Olga Shoman (Ольга Шоман)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів. Монографія
ОВ Шоман
Харків: НТУ" ХПІ, 288, 2007
182007
Передбачення кромок вигоряння при лісовій пожежі методом іміджевої екстраполяції
ЛМ Куценко, ОВ Шоман, СВ Васильєв
Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр, 98-102, 2001
112001
Метод іміджевої інтерполяції та екстраполяції
ЛМ Куценко, ОВ Шоман, АВ Ромін
Труды ТГАТУ, 15-20, 2001
72001
Приближенный метод вычисления локальных угловых коэффициентов излучения
ЛН Куценко, ОВ Шоман
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КДТУБА, 46-49, 1996
51996
Визначення форм-факторів передачі променевої енергії
ОВ Шоман, АО Дашкевич, ВЯ Даниленко
Луцький національний технічний університет, 2015
32015
Создание экспериментально-геометрической модели исследования картин напряжённых эффектов элементов конструкций
ВА Бережной, ОВ Шоман
КНУБА, 2013
32013
Використання поверхонь однакового нахилу для одержання сімей паралельних кривих
ОВ Шоман
Таврійський державний агротехноогічний університет, 2011
32011
Разработка экспериментально-геометрического подхода для механических картин напряжённого состояния деталей
ВА Бережной, ОВ Шоман
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2014
22014
Разработка экспериментально-геометрического подхода для механических картин напряжённого состояния деталей
ВА Бережной, ОВ Шоман
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2014
22014
Геометричне моделювання узагальнених паралельних множин: Дис.. докт. техн. наук. 05.01.01.
ОВ Шоман
НТУ "ХПІ", 2007
22007
Моделювання просторових діапазонів освітленості з допомогою панорамних рельєфів
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Сучасні проблеми моделювання, 21-25, 2017
12017
Формування панорамних рельєфів для одержання характеристик оглядовості доріг і транспортних засобів
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 126-133, 2016
12016
Геометричне моделювання центроїд некруглих зубчастих коліс за передавальною функцією
Я Легета, О Шоман
Геометричне моделювання та інформаційні технології, 59-63, 2016
12016
Вибір раціонального методу визначення кутових коефіцієнтів випромінювання
ВО Самарін, ОВ Шоман
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2012
12012
Геометричне моделювання променевого енергообіну між аналітично заданими поверхнями
ОВ Шоман
Київський державний технічний університет будівництва i архітектури, 1998
11998
Development of a geometric model of a new method for delivering extinguishing substances to a distant fire zone
СЮ Назаренко, ЛМ Куценко, АЯ Калиновський, ОГ Поліванов, ...
Східно-Європейський журнал передових технологій, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ПАНОРАМНИХ РЕЛЬЄФІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОГЛЯДОВОСТІ З КАБІН ТРЕНАЖЕРІВ
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Modern problems of modeling, 79-86, 2019
2019
Зіставлення зображень на основі пошуку найближчих сусідів в просторі параметрів
АО Дашкевич, ОВ Шоман
Modern problems of modeling, 73-79, 2019
2019
Modeling the resonance of the swing spring on the basis of the synthesis of a trajectory of the movement of its cargo
СЮ Назаренко, ЛМ Куценко, СМ Шевченко, Є Сівак, О Шоман, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019
2019
Synthesis and classification of periodic motion trajectories of the swinging spring load
ЛМ Куценко, О Шоман, СВ Васильєв, Л Запольский, П Яблонськи, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20