Follow
Світлана Миколаївна Кожем'якіна
Title
Cited by
Cited by
Year
Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка та фактори впливу на них
МІМ Кожем'якіна, Світлана Миколаївна, Горшкова Наталія Іванівна
Економіка України 2009 (8), с.4-16, 2009
26*2009
Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прогнозування: монографія
СМ Кожем’якіна
Кожем’якіна CМ–К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс, 2012
152012
Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка
СМ Кожем'якіна
Ефективна економіка, 2016
82016
Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України
СМ Кожем’якіна
Формування ринкових відносин в Україні, 85, 2008
82008
Стан бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні
СМ Кожем'якіна
Формування ринкових відносин в Україні, с.144-150, 2007
62007
Стан бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні
СМ Кожем’якіна
Формування ринкових відносин в Україні, 71, 2007
62007
Причини низького рівня продуктивності праці в Україні
СМ Кожем’якіна, СГ Кривуша
Ринок праці та зайнятість населення, 8-11, 2016
52016
Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін
СМ Кожем'якіна
Ефективна економіка, 2016
42016
Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників
СМ Кожем’якіна
Ринок праці та зайнятість населення, 49-53, 2014
42014
Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталоозброєності та продуктивності праці
СМ Кожем'якіна, ІМ Могілат
Формування ринкових відносин в Україні, 87-96, 2012
42012
Методичні підходи щодо розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз
СА Кожем'якіна, Світлана Миколаївна, Мазуров
Бізнес Інформ, с.173-177, 2017
2*2017
Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві
НІ Кожем'якіна, Світлана Миколаївна, Патика
Ефективна економіка, www.economy.nayka.com.ua, 2014
22014
Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні
СМ Кожем’якіна
Формування ринкових відносин в Україні, 23-29, 2011
22011
Дослідження класифікаційних груп чинників впливу на макроекономічну продуктивність праці
СМ Кожем’якіна
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010
22010
Заробітна плата і продуктивність праці на макрорівні: тенденції і проблеми/СМ Ко жем’якіна, ГТ Куліков
СМ Кожем’якіна
Ринок праці та зайнятість населення, 9-12, 2015
12015
Про методичні рекомендації з розрахунку продуктивності праці
НІ Кожем'якіна, Світлана Миколаївна, Беседін, Василь Федорович, Горшкова
Формування ринкових відносин в Україні, с.169-173, 2014
1*2014
Производительность труда и заработная плата в Украине: вопросы взаимовлияния
СН Кожемякина
ГЛОБЭКСИ, 2013
12013
Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
ОВ Акіліна, ВМ Гладкова, ЮМ Жукова, ВП Звонар, ЛМ Ільїч, ...
Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна …, 2021
2021
New workplace forecasting in the industrial sector of the Ukrainian economy // Problems and Perspectives in Management
K S.
Problems and Perspectives in Management, С. 384–394, 2018
2018
Основные направления совершенствования условий повышения производительности труда в экономике Украины
СН Кожемякина
Оралдың ғылым жаршысы, с.22-31, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20