Діна Нестерчук / Dina Nesterchuk (ORCID: 0000-0003-1995-9564)
Діна Нестерчук / Dina Nesterchuk (ORCID: 0000-0003-1995-9564)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Захист асинхронного двигуна від несиметричних режимів.
ІО Попова, СФ Курашкін, ДМ Нестерчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
8*2018
Захист асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи
ДМ Нестерчук
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
82011
Основи метрології та засоби вимірювань: навчальний посібник
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук, СО Квітка, СА Квитка, СВ Галько, ...
Люкс, 2017
72017
Методи і засоби вимірювань електричних та неелектричних величин: навчальний посібник
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук, СО Квітка, СА Квитка, СВ Галько, ...
Люкс, 2017
62017
Діагностування за струмом, як метод захисту електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук, СФ Курашкін, СФ Курашкин
52019
Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під дією струмового навантаження та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи
СО Квітка, ДМ Нестерчук, ОС Квітка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2013
52013
Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи
СО Квітка, ОЮ Вовк, ДМ Нестерчук
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (10), 18-24, 2010
5*2010
Мікропроцесорний пристрій діагностування режимів роботи групи асинхронних електродвигунів технологічної лінії
ДМ Нестерчук, ІО Попова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
42011
Дослідження стану ізоляції обмоток асинхронних електродвигунів при асиметрії напруги та розробка пристрою комбінованого захисту
ЛГ Халіман, ДМ Нестерчук
Вісник Сумського національного аграрного університету : наукове фахове …, 2016
32016
Основи електропривода: практикум
МВ Постнікова, МВ Постникова, СО Квітка, СА Квитка, ДМ Нестерчук, ...
Люкс, 2020
22020
Технічний та енергетичний стан електромеханічної системи з трифазними асинхронними електродвигунами в умовах дії експлуатаційних впливів
ВЮ Олійник, ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук
ТДАТУ, 2020
22020
Електромагнітний витратомір-лічильник для системи обліку теплової енергії
ДМ Нестерчук
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 175-186, 2017
22017
Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна
ІО Попова, ДМ Нестерчук, ВС Попрядухін
ХНТУСГ, 2017
22017
Алгоритмізація для функціонування системи діагностування та захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором
ДМ Нестерчук, АО Рижков
Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплек-сі …, 2015
22015
Використання тестових завдань для контролю і корекції знань студентів з теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ДМ Нестерчук, СО Квітка
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2011
22011
Дослідження впливу сукупності експлуатаційних чинників на енергетичний та технічний стан електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук, СО Квітка, СА Квитка
ТДАТУ, 2020
12020
Дистанційне навчання на основі системи Moodle для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Емпатія як компонент професійно-педагогічної діяльності куратора академічної групи
СО Квітка, СА Квитка, ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Оцінка показників комбінованої локальної енергосистеми з накопиченням енергії
ОВ Лисенко, ОВ Лысенко, ОА Мельник, ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук
12019
Завдання моніторингу електромеханічних систем з трифазними асинхронними електродвигунами
ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20