Підписатись
Maksym Pylypenko
Maksym Pylypenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Anesthesiology and Intensive Care,
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи
ЕГ Педаченко, ИП Шлапак, АП Гук, МН Пилипенко
К.: ВИПОЛ, 2009
492009
Controversies in airway management of COVID-19 patients: updated information and international expert consensus recommendations
H Wei, B Jiang, EC Behringer, R Hofmeyr, SN Myatra, DT Wong, ...
British journal of anaesthesia 126 (2), 361-366, 2021
392021
Епідеміологічне дослідження смертності від ЧМТ в Україні
ІП Шлапак, ВГ Бурчинський, ММ Пилипенко
Український нейрохірургічний журнал, 14-16, 2005
252005
Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
МВ Бондар, ММ Пилипенко, МЮ Свінтуковський, ЛА Харченко, ...
Медицина неотложных состояний, 11-17, 2016
232016
Вторичные системные нарушения при тяжелой черепно-мозговой травме, мониторинг внутричерепного давления, особенности анестезии и интенсивной терапии (Обзор литературы)
ИП Шлапак, МН Пилипенко
Біль, знеболювання, інтенсивна терапія 1 (10), 52-68, 2000
212000
Черепно-мозговая травма: клинико-физиологические и патобиохимические особенности, диагностика и неотложная помощь (Обзор литературы)
ИП Шлапак, МН Пилипенко
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 47-54, 1999
181999
Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури
ММ Пилипенко, I Рибiнкiна, ІП Шлапак
PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, 5-14, 2014
102014
Antybiotykorezystentnist mikroorhanizmiv: mekhanizmy rozvytku y shliakhy zapobihannia.[Antibiotic resistance of microorganisms: mechanisms of development and ways of prevention]
MV Bondar, MM Pylypenko, MY Svintukovskyi, LA Kharchenko, ...
Medicina neotlozhnyh sostoyanij-Emergency medicine 3, 11-17, 2016
92016
Госпітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) частина ІІ
ЮІ Фещенко, ОА Голубовська, КА Гончаров, ОЯ Дзюблик, ЯО Дзюблик, ...
Український пульмонологічний журнал, 5-18, 2013
82013
Посібник із проведення респіраторної підтримки
ІП Шлапак, МН Пилипенко
Київ: Логос,-2003.-134 с, 2003
82003
Pershyi dosvid vprovadzennia brytanskoho variant ekzamenu za systemoiu OSCE naprykintsi dvorichnoi internatury [The first experience of introducing the British version of the …
MM Pylypenko, I Rybinkina, IP Shlapak
Bil, zneboliuvannia, intensyvna terapiia–Pain, Pain Relief, Intensive Care 3 …, 2014
72014
Пневмонія в практиці лікаря-анестезіолога
ММ Пилипенко, ІП Шлапак
Анестезіологія та інтенсивна терапія 2, 57-117, 2015
62015
Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великій Британії: досвід впровадження в Україні
ММ Пилипенко, І Рибінкіна, МВ Бондар, ІП Шлапак
Медицина неотложных состояний, 178-184, 2015
62015
Місцеві анестетики: механізм дії, токсичні реакції та їх профілактика
ЮЛ Кучин, ММ Пилипенко, ЮІ Налапко, Р Крегг
Український журнал екстремальної медицини імені ГО Можаєва, 33-47, 2011
62011
Інтенсивна терапія–погляд у минуле
ІП Шлапак, ММ Пилипенко
Therapia. Український медичний вісник, 26, 2008
6*2008
The courage of Ukrainian hospitals and intensive care units in the first months of the Russia–Ukraine war
OA Loskutov, MM Pylypenko
Intensive Care Medicine 48 (6), 790-792, 2022
52022
Strukturovanyiklinichnyi ispyt z anestyziolohii u Velykii Brytanii: dosvid vprovadzhennia v Ukraini
MM Pylypenko, I Ribkina, MV Bodnar, IP Shlapak
Meditsina neotlozhnykh sostoianii 1, 178-184, 2015
52015
Структура смертності від ЧМТ в Україні: епідеміологічне дослідження
ІП Шлапак, ММ Пилипенко, ВГ Бурчинський
Зб. наук. праць Укр. військ. мед. академії.—Вип. 17.—К, 251-254, 2006
52006
Гострий інсульт: патофізіологія, клініко-діагностичні аспекти, інтенсивна терапія
ММ Пилипенко
Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник/МОЗ України; під ред …, 0
4
Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою
ММ Пилипенко
Медицина неотложных состояний, 68-74, 2015
3*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20