Подписаться
Евгений Бондарев
Евгений Бондарев
Национальный фармацевтический университет, кафедра клинической фармакологии ИПКСФ, Харьков
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение энтеросорбентов в медицинской практике
ЕВ Бондарев, СЮ Штрыголь, СБ Дырявый
Провизор 13, 2008
452008
Скринінгове дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фрігопротекторної дії
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь
НФаУ, 2010
102010
Експериментальне обгрунтування можливості використання нового ентеросорбента грацеолу як гепатопротектора
ЄВ Бондарєв, ЕВ Бондарев
62004
Фригопротекторні та антиоксидантні властивості препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми
ЄВ Бондарєв
Український біофармацевтичний журнал, 18-24, 2018
52018
Антигипотермические и антиоксидантные свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы
ЕВ Бондарев, СЮ Штрыголь
Вестник фармации, 92-97, 2016
52016
Вплив глюкозаміну гідрохлориду на стан центральної нервової системи та фізичну витривалість мишей після гострого загального охолодження
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь, ЕВ Бондарев
52010
Експериментальне обґрунтування оптимізації профілактики та лікування холодової травми засобами метаболітотропної та протизапальної дії
ЄВ Бондарєв
42020
Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск і показники ЕКГ за умов експериментальної холодової травми
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь
Фармакологія та лікарська токсикологія, 31-36, 2017
42017
The frigoprotective effect of “Glucosamine C-BCPP” dietary supplement and the role of its components
EV Bondarev, SY Shtrygol, YY Shtrygol, AS Shalamay
News of Pharmacy, 48-50, 2016
42016
Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислотына показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс
ЕВ Бондарев, ЄВ Бондарєв
32015
Порівняльна характеристика фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду та глюкозаміну сульфату на моделі гострого загального охолодження у мишей
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь
Фармаком 3, 63, 2013
32013
Новые перспективы нефропротекции
СЮ Штрыголь, ОВ Товчига, ОО Койро, ЕГ Щекина, ВС Штрыголь, ...
Буковинський медичний вісник, 2012
32012
Primenenie enterosorbentov v meditsinskoy praktike [Use of enterosorbents in medical practice]
EV Bondarev, SY Shtrygol, SB Dyryavyu
Provizor [Pharmacist], 2008
32008
Холодова травма: доклінічне вивчення лікарських препаратів з фригопротекторними властивостями
ЩКГ Бондарєв Євген Вікторович, Штриголь Сергій Юрійович, Дроговоз ...
Методичні рекомендації. Харків. 2018. 35с., 2018
2*2018
Antioxidant and frigoprotective properties of glucosamine preparations and acetylsalicylic acid under conditions of acute local cold trauma
EV Bondarev
Ukraïns’ kij bìofarmacevtičnij žurnal, 1 (54), 18-24, 2018
22018
Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь, ІА Зупанець, ІА Отрішко
Клінічна фармація, 50-56, 2017
22017
Экспериментальный анализ роли адрено-и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида
ЕВ Бондарев, СЮ Штрыголь
Вестник фармации, 78-82, 2015
22015
Патоморфологічне дослідження гепатопротекторних властивостей грацеолу при гострому токсичному гепатиті
ЄВ Бондарєв
НФаУ, 2004
22004
Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на гістоструктуру шкіри щурів після гострої холодової травми
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь, СМ Дроговоз, ЮБ Лар'яновська
Запорожский медицинский журнал, 568-573, 2018
12018
Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия
ЕВ Бондарев, ЄВ Бондарєв
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20